Uitvoeringsprogramma’s Sociaal Domein 2023-2024

Het Kaderdocument Sociaal Domein 2022-2027 heeft 5 inhoudelijke thema’s met 22 opgaves. De thema’s zijn de onderwerpen waarin we samenwerken binnen het sociale domein. De opgaves zijn een concrete vertaling hiervan. 

De opgaves uit het kaderdocument zijn uitgewerkt in 5 uitvoeringsprogramma’s. In de uitvoeringsprogramma’s staat hoe we de komende 2  jaar onze doelen willen bereiken. 

  1. Uitvoeringsprogramma thema Benut de kracht van de samenleving (pdf, 150Kb).
  2. Uitvoeringsprogramma thema Gezondheid als basis (pdf, 163Kb).
  3. Uitvoeringsprogramma thema Veilig en leefbaar (pdf, 166Kb).
  4. Uitvoeringsprogramma thema Gelijke kansen (pdf, 189Kb).
  5. Uitvoeringsprogramma thema Passende ondersteuning (pdf, 134Kb).