Coalitie Heerde richt zich op samenwerking

‘Samen leven, samen doen’ is de titel van het coalitieakkoord van Gemeentebelang Boerenpartij (GBP), CDA en ChristenUnie-SGP. Samen met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad willen deze partijen de komende 4 jaar vorm geven aan een gemeente Heerde waar het goed leven, werken en wonen is.

Wethouders William van Ommen (GBP), Stephan Nienhuis (CDA) en Wolbert Meijer (CU-SGP) zullen daarbij de kar trekken.

De coalitiebesprekingen tussen de 3 partijen zijn afgerond. Onder formateur Harold Zoet zijn de 3 partijen tot een mooi akkoord gekomen, dat ook nog eens in een heldere stijl is geformuleerd. Dit programma is ook afgestemd met de overige partijen in de gemeenteraad. Zo wil de coalitie werken aan een breed gedragen beleid.

Coalitieakkoord gemeente Heerde 'Samen leven, samen doen' (pdf, 2Mb)

Samen werken aan Heerde

Zonder de hulp van inwoners, ondernemers, maar geregeld ook omliggende gemeenten, is het onmogelijk om de grote uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat aan te pakken. Vandaar dat samenwerking centraal staat in de manier waarop de nieuwe coalitie de gemeente wil besturen. Inwoners en ondernemers worden daarbij betrokken bij het ontwikkelen van beleid.

Drie grote vraagstukken

De coalitie stelt 3 grote uitdagingen centraal:

  • Op het gebied van natuur, milieu en klimaat (duurzaamheid) moeten in de komende periode belangrijke keuzes worden gemaakt. Keuzes die ook belangrijk zijn voor de generaties na ons.
  • Er moeten grote stappen worden gezet op het gebied van woningbouw. Iedereen moet kunnen wonen in onze gemeente, zowel jonge gezinnen als starters en doorstromers.
  • En daarbij moet Heerde ook een leefbare gemeente zijn. De coalitie wil daarvoor behouden wat goed is: de sportmogelijkheden, culturele activiteiten, winkels met lokale producten, de bibliotheek en alles wat het leven in de gemeente Heerde goed maakt. En iedereen moet mee kunnen doen, óók degenen die daarbij wat extra hulp nodig hebben.

Goed financieel beleid

Om deze uitdagingen aan te pakken zijn goede keuzes belangrijk, want het moet wel betaald kunnen worden. En daarbij is de gemeente erg afhankelijk van de bijdrage van de Rijksoverheid, die onvoldoende is voor alle taken die dezelfde Rijksoverheid aan de gemeente oplegt, zoals jeugdzorg, de energietransitie en de huishoudelijke hulp. De coalitie zal zich tegen deze onmogelijke eis blijven verzetten. Een goed financieel beleid is voor deze coalitie belangrijk.