Geschenkenregister

In het eerste kwartaal van 2020 hebben onderstaande college-, raads- en commissieleden (inclusief steunfractieleden) geschenken ontvangen ter waarde van € 50,00 of meer.

Is het overzicht leeg? Dan heeft niemand geschenken ontvangen ter waarde van € 50,00 of meer.

Wie Wat Waarde
-- -- --


Dit overzicht wordt aan het eind van elk kwartaal geactualiseerd.