Geschenkenregister

Overzicht van de geschenken (ter waarde van € 50,00 of meer) die college-, raads- en commissieleden hebben ontvangen.

In het 1e kwartaal van 2024 hebben de volgende college-, raads- en commissieleden (inclusief steunfractieleden) geschenken ontvangen ter waarde van € 50,00 of meer.

Is het overzicht leeg? Dan heeft niemand geschenken ontvangen ter waarde van € 50,00 of meer.

Wie Wat Waarde
- - -
- - -

Dit overzicht wordt aan het eind van elk kwartaal geactualiseerd.