Geschenkenregister

In het vierde kwartaal van 2017 hebben onderstaande college-, raads- en commissieleden (inclusief steunfractieleden) geschenken ontvangen ter waarde van € 50,00 of meer.

Wie Wat Waarde
- - -

Dit overzicht wordt aan het eind van elk kwartaal geactualiseerd.

Uitgelicht