Burgemeester Jan Willem Wiggers

Jan Willem Wiggers is sinds 1 november 2020 waarnemend burgemeester van Heerde. Hij blijft aan tot na de raadsverkiezingen in 2022. Jan Willem is één jaar waarnemend burgemeester geweest van de gemeente Hardenberg (provincie Overijssel). Daarvoor was hij onder andere ruim tien jaar burgemeester van de gemeente Hattem en vier jaar wethouder in de gemeente Zwartewaterland. In Heerde richt hij zich - naast zijn wettelijke taken - in het bijzonder op de regionale bestuurlijke samenwerking, inwonersparticipatie en democratische vernieuwing. 

Burgemeester Jan Willem Wiggers

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid;
 • Crisisbeheersing;
 • Brandweer;
 • Bestuurlijke samenwerking;
 • Bestuurlijke zaken;
 • Handhaving (inclusief bouwen en APV, exclusief milieu);
 • Communicatie;
 • Burgerzaken;
 • Dienstverlening (exclusief elektronische dienstverlening);
 • Streekarchivariaat;
 • Rechtsbescherming;
 • Cittaslow;
 • Stedenband Balve.

Functies uit hoofde van het ambt

 • AB-lid VNOG;
 • Ere-voorzitter van de Oranjevereniging Heerde;
 • Lid brandweerkamer VNG;
 • Lid bestuurlijk kernteam Regio Zwolle;
 • Lid RBHO ODNV;
 • Vertegenwoordiger aandeelhouders bedrijventerrein H2O;
 • Voorzitter Stichting Schaapskudde Epe-Heerde.

Wilt u iets bespreken met de burgemeester? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, via telefoonnummer (0578) 69 94 94.