Burgemeester Jan Willem Wiggers

Jan Willem Wiggers is sinds 1 november 2020 waarnemend burgemeester van Heerde. Jan Willem Wiggers is één jaar waarnemend burgemeester geweest van de gemeente Hardenberg (provincie Overijssel). Daarvoor was hij onder andere ruim tien jaar burgemeester van de gemeente Hattem en vier jaar wethouder in de gemeente Zwartewaterland.

Jan Willem Wiggers

Portefeuille

 • Bestuurlijke samenwerking 
 • Bestuurlijke zaken 
 • Veiligheidsregio (brandweer en crisisbeheersing)
 • Burgerzaken 
 • Dienstverlening (inclusief elektronische dienstverlening) 
 • Basisregistraties
 • Communicatie 
 • Coördinatie participatie
 • Handhaving (bouwen, milieu en APV) 
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rechtsbescherming/juridische zaken
 • Schaapskudde Epe-Heerde 
 • Streekarchivariaat
 • Personeel & organisatie
 • Facilitair
 • Inkoop
 • Vliegveld Lelystad

Contact

Voor vragen of uitnodigingen aan burgemeester Jan Willem Wiggers, of aan het hele college van B&W, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Deze is bereikbaar via bestuurssecretariaat@heerde.nl of 0578 – 69 94 94.

Overige informatie