Burgemeester Olaf Prinsen

Olaf Prinsen is sinds 5 oktober 2023 burgemeester van Heerde. Na zijn studie Staats- en bestuursrecht werd hij wethouder en locoburgemeester in Apeldoorn, na al een heel aantal jaar politiek actief geweest te zijn in zowel Apeldoorn als Amsterdam waar hij studeerde. Na 5 jaar wethouderschap werd hij directeur van twee brancheverenigingen. 5 jaar van de vereniging voor afval- en reinigingsmanagement en 3½ jaar van Jeugdzorg Nederland.

Olaf Prinsen

Portefeuille

 • Bestuurlijke samenwerking
 • Bestuurlijke zaken
 • Veiligheidsregio (brandweer en crisisbeheersing), 
 • Burgerzaken
 • Dienstverlening (inclusief elektronische dienstverlening)
 • Basisregistraties
 • Communicatie
 • Coördinatie participatie
 • Handhaving (bouwen, milieu en APV)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rechtsbescherming/juridische zaken
 • Schaapskudde Epe-Heerde
 • Streekarchivariaat
 • Personeel & Organisatie
 • Facilitair
 • Inkoop
 • Vliegveld Lelystad

Functies uit hoofde van het ambt

 • Lid DB Stedendriehoek
 • Lid stuurgroep RES
 • AB-lid VNOG
 • Erevoorzitter van de Oranjevereniging Heerde
 • Lid bestuurlijk kernteam Regio Zwolle
 • Lid RBHO Omgevingsdienst Veluwe
 • Vertegenwoordiger aandeelhouders bedrijventerrein H2O
 • Voorzitter Stichting Schaapskudde Epe-Heerde

Contact

Voor vragen of uitnodigingen aan burgemeester Olaf Prinsen, of aan het hele college van B&W, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Deze is bereikbaar via bestuurssecretariaat@heerde.nl of 0578 – 69 94 94.

Overige informatie