Burgemeester Olaf Prinsen

Olaf Prinsen is sinds 5 oktober 2023 burgemeester van Heerde. Na zijn studie Staats- en bestuursrecht werd hij wethouder en locoburgemeester in Apeldoorn, na al een heel aantal jaar politiek actief geweest te zijn in zowel Apeldoorn als Amsterdam waar hij studeerde. Na 5 jaar wethouderschap werd hij directeur van twee brancheverenigingen. 5 jaar van de vereniging voor afval- en reinigingsmanagement en 3½ jaar van Jeugdzorg Nederland. Begin 2024 verhuist hij met zijn vrouw Sophie en zoontjes Pepijn en Hidde naar Heerde. Samen kijken ze er enorm naar uit om in deze mooie gemeente te wonen en nog meer te gaan beleven wat er allemaal gebeurt en wordt georganiseerd.

Olaf Prinsen

Portefeuille

 • Bestuurlijke samenwerking
 • Bestuurlijke zaken
 • Veiligheidsregio (brandweer en crisisbeheersing), 
 • Burgerzaken
 • Dienstverlening (inclusief elektronische dienstverlening)
 • Basisregistraties
 • Communicatie
 • Coördinatie participatie
 • Handhaving (bouwen, milieu en APV)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rechtsbescherming/juridische zaken
 • Schaapskudde Epe-Heerde
 • Streekarchivariaat
 • Personeel & Organisatie
 • Facilitair
 • Inkoop
 • Vliegveld Lelystad

Functies uit hoofde van het ambt

 • Lid DB Stedendriehoek
 • Lid stuurgroep RES
 • AB-lid VNOG
 • Erevoorzitter van de Oranjevereniging Heerde
 • Lid bestuurlijk kernteam Regio Zwolle
 • Lid RBHO ODNV
 • Vertegenwoordiger aandeelhouders bedrijventerrein H2O
 • Voorzitter Stichting Schaapskudde Epe-Heerde

Contact

Voor vragen of uitnodigingen aan burgemeester Olaf Prinsen, of aan het hele college van B&W, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Deze is bereikbaar via bestuurssecretariaat@heerde.nl of 0578 – 69 94 94.

Overige informatie