Gemeentesecretaris Ben van Zuthem

Algemeen directeur/gemeentesecretaris Ben van Zuthem staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij stuurt de hele organisatie aan en is eindverantwoordelijke. Daarnaast zorgt hij ervoor dat - naast een kwalitatieve toets - de voorstellen, notities en andere stukken door het college worden behandeld. Dit allemaal volgens de vastgestelde procedures en beleidsregels. Bij de vergaderingen van het college is de algemeen directeur/gemeentesecretaris als eerste adviseur aanwezig. Hij regelt ook de voorbereiding, raadgeving en uitvoering rond de collegebesluiten.

Ben van Zuthem