Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op woensdagavond 25 november vanaf 17.30 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). Excuses voor het ongemak.

Gemeentesecretaris Ben (B.) van Zuthem

Ben van Zuthem is in 2012 begonnen als algemeen directeur / gemeentesecretaris van de gemeente Heerde.

De algemeen directeur/gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij stuurt de hele organisatie aan en is eindverantwoordelijke. Daarnaast zorgt hij ervoor dat - naast een kwalitatieve toets - de voorstellen, notities en andere stukken door het college worden behandeld. Dit allemaal volgens de vastgestelde procedures en beleidsregels. Bij de vergaderingen van het college is de algemeen directeur/gemeentesecretaris als eerste adviseur aanwezig. Hij regelt ook de voorbereiding, raadgeving en uitvoering rond de collegebesluiten.

Ben van Zuthem