Wethouder Klaas Harink

Klaas Harink is sinds juni 2024 lid van het college. Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen, sinds 2015 woont hij in Heerde. Hij heeft 8 jaar in Suriname gewerkt op het gebied van onderwijs en welzijnswerk. Daarna werkte hij 4 jaar in Congo. Weer terug in Nederland was hij 10 jaar werkzaam als directeur bij VluchtelingenWerk in Noord-Nederland en de laatste 11 jaar bij Verre Naasten (mission-organisatie met partners in 40 landen) als directeur-bestuurder. Daarnaast was hij actief als vrijwilliger, bijvoorbeeld als voorzitter van de kerkenraad in Loppersum en Heerde en als bestuurder van de ChristenUnie in de provincie Groningen.

 • 3e locoburgemeester
 • Dorpswethouder Veessen/Vorchten

Klaas Harink

Portefeuille

 • Financiën (inclusief belastingen)
 • Economische zaken (inclusief markten)
 • Landbouw
 • Landschap/natuur (inclusief water: onder andere IJsselvallei)
 • Duurzaamheid (inclusief circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie)
 • Grondzaken
 • Vliegveld Lelystad

Functies uit hoofde van het ambt

 • Lid Masterplan IJsselvallei
 • Lid Portefeuilleberaad Economie Regio Zwolle
 • Lid Stuurgroep Regionale Energiestrategie Stedendriehoek
 • Lid Kopgroep Kop van de Veluwe
 • Aandeelhouder van Vitens
 • Aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten

Contact

Voor vragen of uitnodigingen aan wethouder Klaas Harink of aan het hele college van B&W, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Deze is bereikbaar via bestuurssecretariaat@heerde.nl of 0578 – 69 94 94.

Overige informatie