Wethouder Stephan Nienhuis

Stephan Nienhuis is sinds februari 2021 lid van het college. Hij werd in 2012 actief voor het CDA en vanaf 2014 maakte hij als raadslid deel uit van de gemeenteraad. Hij is voorzitter geweest van verschillende raadscommissies. Stephan woont in Heerde en werkte voor zijn benoeming als wethouder bij een internationale inkoop- en marketingorganisatie in de keukenbranche. Stephan zijn wens voor Heerde is dat het hier aantrekkelijk wonen, werken, leven en recreëren is en dat we ruimhartig naar elkaar omzien.

 • 1e locoburgemeester
 • Dorpswethouder Wapenveld

Stephan Nienhuis

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Vergunningverlening
 • Gebiedsontwikkeling (onder andere Hoenwaard)
 • Wonen/volkshuisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu (exclusief Handhaving)
 • Sport,
 • Accommodaties (inclusief multifunctionele accommodaties, exclusief onderwijs)
 • Beheer openbare ruimte (inclusief bosbeheer)
 • Recreatie & toerisme
 • Afval

Functies uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Veluwe (voorheen ODNV)
 • Aandeelhouder ROVA
 • Aandeelhouder Leisurelands

Contact

Voor vragen of uitnodigingen aan wethouder Stephan Nienhuis, of aan het hele college van B&W, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Deze is bereikbaar via bestuurssecretariaat@heerde.nl of 0578 – 69 94 94.

Overige informatie