Wethouder Stephan Nienhuis

Stephan Nienhuis is sinds februari 2021 wethouder van de gemeente Heerde. Hiervoor was hij gemeenteraadslid in de gemeente Heerde.

 • 2e locoburgemeester;
 • Dorpswethouder voor Wapenveld.

Stephan Nienhuis

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief omgevingsvisie en vergunningverlening);
 • Volkshuisvesting;
 • Begraafplaatsen;
 • Preventie;
 • Onderwijs en educatie (inclusief onderwijshuisvesting);
 • Sport (inclusief sportaccommodaties);
 • Jeugdhulp;
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Functies uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland;
 • Lid van bestuur PlusOV.

Wilt u iets bespreken met wethouder Nienhuis? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, via telefoonnummer (0578) 69 94 94.