Wethouder Stephan Nienhuis

Stephan Nienhuis is sinds februari 2021 wethouder van de gemeente Heerde. Hiervoor was hij gemeenteraadslid in de gemeente Heerde.

 • 1e locoburgemeester
 • Dorpswethouder Wapenveld

Stephan Nienhuis

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief Omgevingswet)
 • Vergunningverlening
 • Gebiedsontwikkeling (onder andere Hoenwaard)
 • Wonen/volkshuisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu (exclusief handhaving)
 • Sport
 • Accommodaties (inclusief mfa’s en exclusief onderwijs)
 • Beheer openbare ruimte (inclusief bosbeheer)
 • Recreatie & toerisme
 • Afval

Wilt u iets bespreken met wethouder Nienhuis? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, via telefoonnummer 0578 - 69 94 94.