Wethouder William van Ommen

William van Ommen is sinds 1 juni 2022 wethouder van de gemeente Heerde. Hiervoor was hij gemeenteraadslid in de gemeente Heerde.

  • 2e locoburgemeester
  • Dorpswethouder Heerde

William van Ommen

Portefeuille

  • Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting)
  • Participatie & inkomen
  • Kunst & Cultuur (inclusief media, sociaal cultureel werk, erfgoed, bibliotheek en monumenten)
  • Jeugd (inclusief voorschoolse periode, kinderdagverblijven en peuterspeelwerk)
  • Wmo
  • Begraven
  • ICT

Contact

Voor vragen of uitnodigingen aan wethouder William van Ommen, of aan het hele college van B&W, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Deze is bereikbaar via bestuurssecretariaat@heerde.nl of 0578 – 69 94 94.

Overige informatie