Wethouder William van Ommen

William van Ommen is 39 jaar en woont in Wapenveld. Hij is getrouwd en vader van 2 zonen. Voordat hij begon als wethouder was hij groepsleerkracht op een basisschool in Zwolle. Dit heeft hij 11 jaar met veel plezier gedaan. In 2009 raakte hij betrokken bij de politiek. In eerste instantie was hij 5 jaar lang lid van de commissie samenleving alvorens hij aan zijn 1e periode als raadslid begon. Daar is nog een 2e periode bijgekomen, waarbij hij ook lid van de commissie samenleving bleef. Als voormalig onderwijsman ligt zijn hart bij onderwijs, jeugd en zorg in zijn algemeenheid. William is daarom ook blij dat hij zich bezig mag houden met (bijna) het gehele sociale domein en onderwijs. Gelijke kansen voor iedereen en zorgen voor mensen die dat zelf niet meer (of niet goed genoeg) kunnen zijn, zijn speerpunten.

 • 2e locoburgemeester
 • Dorpswethouder Heerde

William van Ommen

Portefeuille

 • Onderwijs (incl. onderwijshuisvesting)
 • Kunst & cultuur (inclusief media, sociaal cultureel werk, erfgoed, bibliotheek en monumenten)
 • Jeugd (inclusief voorschoolse periode kinderdagverblijven en peuterspeelwerk)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatie  & inkomen
 • Begraven
 • ICT

Functies uit hoofde van het ambt

 • Aandeelhouder van Lucrato
 • Lid  Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Lid van bestuur PlusOV

Contact

Voor vragen of uitnodigingen aan wethouder William van Ommen, of aan het hele college van B&W, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Deze is bereikbaar via bestuurssecretariaat@heerde.nl of 0578 – 69 94 94.

Overige informatie