Wethouder Wolbert Meijer

Wolbert Meijer is getrouwd en vader van 2 kinderen. Hij was werkzaam op het gebied van communicatie en voorlichting bij verschillende organisaties voordat hij wethouder werd in de gemeente Zwartewaterland. Achtereenvolgens vervulde hij portefeuilles in het sociaal en ruimtelijk domein. Ook was hij een aantal jaren locoburgemeester in die gemeente. Sinds mei 2016 is hij wethouder van de gemeente Heerde. Wolbert Meijer is lid van de ChristenUnie.

 • 3e locoburgemeester
 • Dorpswethouder Veessen/Vorchten

Wolbert Meijer

Portefeuille

 • Financiën (inclusief belastingen)
 • Economische zaken (inclusief markten)
 • Landbouw
 • Landschap/natuur (inclusief water: onder andere IJsselvallei)
 • Duurzaamheid (inclusief circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie)
 • Grondzaken
 • Vliegveld Lelystad

Functies uit hoofde van het ambt

 • Voorzitter Masterplan IJsselvallei
 • Lid Portefeuilleberaad Economie Regio Zwolle
 • Lid Stuurgroep Regionale Energiestrategie Stedendriehoek
 • Lid Kopgroep Kop van de Veluwe
 • Aandeelhouder van Vitens
 • Aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten

Contact

Voor vragen of uitnodigingen aan wethouder Wolbert Meijer, of aan het hele college van B&W, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Deze is bereikbaar via bestuurssecretariaat@heerde.nl of 0578 – 69 94 94.

Overige informatie