Begroting

De gemeenteraad van Heerde stelt jaarlijks een begroting op. De begroting bestaat uit programma's en paragrafen.