Jaarstukken

De gemeenteraad van Heerde stelt de jaarstukken op. De jaarstukken bestaan uit een programmaplan, paragrafen en een balans met toelichting.

Bekijk de actuele jaarstukken online via Pepperflow.