Jaarstukken

De gemeenteraad van Heerde stelt de jaarstukken op. De jaarstukken bestaan uit een programmaplan, paragrafen en een balans met toelichting.

Bekijk de actuele jaarstukken online via Pepperflow.

Documenten van voorgaande jaren zijn (ook) als pdf-document beschikbaar: