Najaarsnota

In de najaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financiën in de eerste acht maanden van het jaar.

Bekijk de actuele najaarsnota online via Pepperflow.

Documenten van voorgaande jaren zijn (ook) als pdf-document beschikbaar:

Bekijk de najaarsnota's