Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer informatie in het nieuwsbericht.

Najaarsnota

In de najaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financiën in de eerste acht maanden van het jaar.

Bekijk de najaarsnota's