Vanwege onderhoudswerkzaamheden is deze website op maandag 12 april uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). 

Najaarsnota

In de najaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financiën in de eerste acht maanden van het jaar.

Bekijk de actuele najaarsnota online via Pepperflow.

Documenten van voorgaande jaren zijn (ook) als pdf-document beschikbaar:

Bekijk de najaarsnota's