Voorjaarsnota en perspectiefnota

In de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financiën in de eerste vier maanden van het jaar. De perspectiefnota geeft de kaders voor het opstellen van de begroting van de gemeente Heerde.