Voorjaarsnota en Perspectiefnota

In de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financiën in de eerste vier maanden van het jaar. De perspectiefnota geeft de kaders voor het opstellen van de begroting van de gemeente Heerde.

Bekijk de actuele voorjaarsnota en perspectiefnota online via Pepperflow.

Documenten van voorgaande jaren zijn (ook) als pdf-document beschikbaar: