Nevenfuncties raads- en collegeleden

Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn raads- en collegeleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken.

Raadsleden

Naam Functienaam Naam instelling Bezoldigd
Mevrouw S.A. van Amerongen N.v.t. N.v.t. N.v.t.
De heer J.P. van Ark Predikant Hervormde Gemeente Vorchten Ja
  Gastvoorganger Protestantse Kerk Nederland  Ja
  Voorzitter Stichting Zingen onder de Peperbus Zwolle/Heerde Nee
  Voorzitter Stichting Musical Concert Koor Zwolle/Heerde Nee
  Lid comité van Aanbeveling Veilige Kerk.nl (landelijk) Nee
De heer M. Boeve Software programmeur Suneco B.V. Ja
  Eigenaar (zzp) Uitzonderlijk Design (software development bedrijf) met extra handelsnaam Padde Producties(Kleinschalig AV bedrijf) Ja
De heer W.J. Boeve Mede-eigenaar Omnia 4 Office (alles voor het kantoor) Ja
  Bestuurslid Stichting Zomerfeest Wapenveld Nee
  Bestuurslid Oranjevereniging Maxima Wapenveld Nee
  Voorzitter Club van 100 van sv WZC Wapenveld Nee
  Penningmeester Stichting Horeca Maxima Wapenveld Nee
  Penningmeester Gemeentebelang Boerenpartij Wapenveld Nee
Mevrouw M.L. Bosman Senior Consultant Tax Compliance EY (Ernst & Young) Ja
  Algemeen bestuurslid Vrieze’s Erfgoed Nee
De heer S. Buist Adviseur  Bestuur PvdA afdeling Epe-Heerde Nee
  Adviseur op milieugebied Zelfstandig Nee
De heer L. Dokter Uitvoerder HABOVO afbouw cementdekvloeren en gietvloeren Ja
    Stichting events Organisatie grote Europese en landelijke skeeler toernooien via Skeelerclub Oost-Veluwe Nee
    WODO-advies (adviesorgaan aanleg skeelerbaan) Nee
    Stichting skeelerbaak Heerde (onderhoud van skeelerpiste) Nee
De heer R. de Gooijer Senior Adviseur Bedrijfsvoering Ministerie van Financiën Ja
  Penningmeester Jan Nienhuis Vereniging Nee
  Wedstrijdsecretaris jeugd Voetbalvereniging SEH  Nee
Mevrouw J. Grotenhuis- van der Horst Ouderling Vrije Evangelische Gemeente Heerde Nee
Mevrouw G. Hardam-Postma   DGA Twir Investments BV Heerde Ja
Mevrouw D.J. Landman-Kok N.v.t. N.v.t. N.v.t.
De heer H.J. Mateman Partner / directeur Bureau Ruimtewerk B.V. Ja
Mevrouw E.C. Moerman-Vreugdenhil  N.v.t. N.v.t N.v.t.
De heer P. Oosterhof Provincieambtenaar Provincie Overijssel Ja
  Bestuurslid Stichting Molenbezit Heerde Nee
De heer G. van der Rhee Eigenaar Consiëntia Onderwijsadvies  Ja
  Voorzitter College van Bestuur Stichting Hervormde Scholen 
Barneveld, Ede e.o.
Ja
  Voorzitter College van Bestuur Stichting Christelijke Kinderopvang 
De Drieslag, Barneveld 
Ja
De heer H. Sellies  Uitvaartverzorger Uitvaartzorg Noord Veluwe te Oldebroek Ja
  Ouderling Hersteld Hervormde gemeente Wapenveld-Wezep Nee
  Voorzitter Vereniging tot verstrekken van onderwijs op 
Reformatorische Grondslag te Oldebroek (EbenHaëzerschool)
Nee
  Organist Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld-Wezep Nee
De heer W. de Weerdt N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Burgemeester en wethouders

Naam Functienaam Naam instelling Bezoldigd
De heer J.W. Wiggers  Voorzitter Stichting Schaapskudde Epe-Heerde Nee
  Voorzitter CDA Bestuurdersvereniging afdeling Gelderland Nee
De heer S.J.L. Nienhuis Lid Raad van Toezicht Studentenroeivereniging Boreas Zwolle Nee
  Bestuurslid Stichting Aerides Zwolle Nee
De heer J.W.J. van Ommen N.v.t. N.v.t. N.v.t.
De heer W.I. Meijer Organist-pianist Ontmoetingskerk Nee
  Voorzitter Stuurgroep IJsselvallei Nee

Secretaris en griffier

Naam Functienaam Naam instelling Bezoldigd
De heer B. v. Zuthem N.v.t. N.v.t. N.v.t.
De heer R. Hafkamp N.v.t. N.v.t. N.v.t.

In commissie zittende steunfractieleden

Naam Functienaam Naam instelling Bezoldigd
De heer A.M.R. Blaauw Assistent bedrijfsleider Plus Supermarkt Wezep Ja
  Vrijwilliger FNV zomerkamp Nee
Mevrouw E.W. Dijkstra Medewerker klantenservice CEWE (via Randstad) Ja
  Voorzitter Buurtvereniging de Langeslag Nee
De heer J.G. Dikker Hupkes Grafisch ontwerper Zelfstandig Ja
  Voorzitter GMR Stichting Proo Nee
Mevrouw G. Kwekkeboom Data steward Drinkwaterbedrijf Vitens Ja
  Energiecoach Energiecoöperatie Heerde Energiek Nee
De heer C. Niesen HR-adviseur Gemeente Zwolle Ja
  Voorzitter Stichting Scouting Buys Ballot Nee
  Bestuurslid VVD lokaal netwerk IJsselvallei Nee
De heer D. Stijf Commissiegriffier Gemeente Putten Ja
  Pianist Koor De Regenboog Heerde Ja
Mevrouw G. Stolk-Kers Leerkracht basisonderwijs Groen van Prinstererschool Kampen Ja
  Leerkracht plusklas Groen van Prinstererschool Kampen Ja
  Lid jeugdraad Christelijk Gereformeerde Kerk Heerde Nee
  Organist Christelijk Gereformeerde Kerk Heerde Nee
De heer E.F. Stijnman Officier Ministerie van Defensie Ja
  Voorzitter Stichting belangenbehartiger buurtschap Hoorn Nee
  • versie 24-08-2023