Raadsgriffie

De griffie adviseert en ondersteunt de raad bij de uitoefening van zijn taken en is het externe en interne aanspreekpunt voor de gemeenteraad.

In de Gemeentewet is bepaald dat iedere gemeenteraad een eigen raadsgriffie moet hebben. De griffie adviseert en ondersteunt de raad bij de uitoefening van zijn taken en is het externe en interne aanspreekpunt voor de raad. De griffie is de schakel tussen raad en de gemeentelijke organisatie en is onafhankelijk van het college, de gemeentesecretaris en het ambtelijk apparaat.

Werkzaamheden griffier

De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Hij coördineert de voorbereiding van de agenda en is verantwoordelijk voor de verslaglegging. De griffier ondertekent samen met de voorzitter van de raad (de burgemeester) de raadsbesluiten.

Raadsleden kunnen bij de griffier terecht voor informatie, ondersteuning, begeleiding en advies. De griffier verzorgt ook de informatie over activiteiten en vergaderingen van de raad aan raads- en collegeleden, ambtenaren en inwoners.

Erik Lankman is griffier. Johan Kok is commissiegriffier en plaatsvervangend griffier. Bea Bessels is griffiemedewerker.

Erik Lankman. Johan Kok Bea Bessels
(0578) 69 94 94 (0578) 69 94 94 (0578) 69 94 94
e.lankman@heerde.nl j.kok@heerde.nl b.bessels@heerde.nl