Raadsgriffie

In de Gemeentewet is bepaald dat iedere gemeenteraad een eigen raadsgriffie moet hebben. De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van de taken en is het aanspreekpunt voor de gemeenteraad.

De raadsgriffie is de schakel tussen gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie. De raadsgriffie is onafhankelijk van het college, de gemeentesecretaris en het ambtelijk apparaat.

Werkzaamheden

De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies. Hij coördineert de voorbereiding van de agenda en is verantwoordelijk voor de verslaglegging. De griffier ondertekent samen met de voorzitter van de raad (de burgemeester) de raadsbesluiten.

Raadsleden kunnen bij de griffier terecht voor informatie, ondersteuning, begeleiding en advies. De griffier verzorgt ook de informatie over activiteiten en vergaderingen van de raad aan raads- en collegeleden, ambtenaren en inwoners.

Robin Hafkamp is griffier. Ellen Landman is raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. Bea Bessels is griffiemedewerker.

Robin Hafkamp Ellen Landman  Bea Bessels
Robin Hafkamp Ellen Landman Bea Bessels
0578 - 69 94 94 0578 - 69 94 94 0578 - 69 94 94
griffie@heerde.nl griffie@heerde.nl b.bessels@heerde.nl