Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Heerde kent 2 gemeentelijke onderscheidingen: het Ereburgerschap en de Erepenning.

Ereburgerschap gemeente Heerde

Het Ereburgerschap kan worden toegekend aan natuurlijke personen als blijk van hoge waardering en dankbaarheid van de gemeente wegens zéér bijzondere en uitzonderlijke verdiensten voor de Heerder gemeenschap.

Het Ereburgerschap kan worden toegekend aan zowel ingezetenen van de gemeente als niet-ingezetenen.

Erepenning gemeente Heerde

De Erepenning kent 2 varianten:

  • De Erepenning voor natuurlijke personen

    • Deze Erepenning wordt toegekend aan personen die wegens uitzonderlijke verrichtingen speciale uitstraling geven aan de gemeente Heerde en/of bijdragen aan de promotie en/of het imago van de gemeente Heerde. De Erepenning voor natuurlijke personen kan worden toegekend aan zowel ingezetenen van de gemeente als niet-ingezetenen.
  • De Erepenning voor rechtspersonen

    • Deze Erepenning wordt toegekend aan verenigingen, bedrijven, instellingen die wegens uitzonderlijke verrichtingen speciale uitstraling geven aan de gemeente Heerde en/of bijdragen aan de promotie en/of het imago van de gemeente Heerde. De Erepenning kan alleen worden toegekend aan rechtspersonen die gevestigd zijn in de gemeente Heerde.

Onderdeel van de procedure voor de onderscheidingen is een antecedentenonderzoek. Dit betekent dat onderzocht wordt of de betrokken persoon van onbesproken gedrag is.