Koninklijke onderscheiding (lintje)

Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding.

Om zo’n onderscheiding te krijgen, moeten deze mensen eerst worden voorgedragen. U kunt daarvoor zorgen, want iedereen kan iemand anders voordragen voor een lintje. Een Koninklijke Onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag;
  • Bij een Bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Wie kunt u voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?

De Koninklijke Onderscheiding is bedoeld voor personen die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de samenleving. Dit betekent dat iemand zich minimaal 15 jaar (vrijwillig) heeft ingezet voor de maatschappij (met gemiddeld 11 tot 13 uur per week). Het is belangrijk dat er een doorlopende lijn van activiteiten is die doorloopt tot op heden.

Ook iemand die opvallende prestaties heeft geleverd in zijn werk, kan voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking komen. Het moet dan wel gaan om verdiensten die uitstijgen boven datgene wat je normaal gesproken van iemand in die functie mag verwachten: het gaat om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet het gaan om een grensverleggende prestatie waar niet alleen de werkgever baat bij heeft, maar de hele samenleving.

Hoe draagt u iemand voor?

U kunt iemand voordragen bij de burgemeester van de gemeente waarin de persoon die u voordraagt woont. U moet daarvoor het volgende aanleveren:

  • Het ingevulde aanvraagformulier.
  • Een brief waarin u, als aanvrager, de aanvraag motiveert.
  • Ondersteunende brieven.

Het is belangrijk dat u als aanvrager voldoende maatschappelijk draagvlak krijgt voor uw voordracht. Dit betekent dat u ondersteuners moet vinden. Dit zijn geen familie of buren, maar bijvoorbeeld besturen van verenigingen waar de betreffende persoon actief is geweest. Deze moeten een ondertekende brief (met een ‘warme’ handtekening) schrijven, liefst op eigen briefpapier. Een e-mail voldoet niet. Zo’n ondersteuningsbrief verduidelijkt en complementeert de aanvraag, doordat de bijzondere verdiensten van de voorgedragen persoon worden onderbouwd. Hoe meer ondersteuners, hoe beter.

Iemand voordragen voor de lintjesregen 2023 kan niet meer

Het aanvraagformulier voor 2023 moest uiterlijk 2 juni 2022 binnen zijn bij de gemeente.

Voor een uitreiking tijdens een Bijzondere gelegenheid moet het voorstelformulier minimaal zes maanden van tevoren binnen zijn.

Hoe komt u aan het voorstelformulier?

Voor het voordragen kunt u het voorstelformulier van www.lintjes.nl gebruiken. U kunt het formulier daar online invullen en versturen.

Naar het voorstelformulier

Als u het verzoek liever niet online wilt doen, dan kunt u het voorstelformulier via bovenstaande link ook downloaden en invullen. U kunt het voorstelformulier dan per e-mail versturen naar kabinet@heerde.nl of per post naar onderstaand adres.

Gemeente Heerde
Henriëtte Bresser-Dingerink
Postbus 175
8180 AD Heerde

Wat is de procedure?

De burgemeester ontvangt de voordracht. De burgemeester maakt er een advies bij en stuurt alles door naar de Commissaris van de Koning. Ook die geeft een advies en stuurt het door naar het betreffende ministerie. Bij een positief besluit van de minister, legt die het voor aan Zijne Majesteit de Koning.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.lintjes.nl voor meer informatie.