Koninklijke onderscheiding (lintje)

Op de laatste werkdag voor Koningsdag is er de jaarlijkse lintjesregen. Allerlei mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd komen in aanmerking voor een lintje. Of officieel: een Koninklijke Onderscheiding.

Mensen die jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan, een uitzonderlijke prestatie in de sport of wetenschap hebben geleverd of zich op een andere manier hebben ingezet voor anderen. Voor veel van deze mensen is een lintje een kroon op hun werk. 

Koninklijke Onderscheidingen kunnen ook worden uitgereikt bij een Bijzondere Gelegenheid. Dit is een uitreiking op een ander moment. Dit kan alleen als er een direct verband is tussen de verdiensten en een speciale dag. Bijvoorbeeld bij een jubileum of het beëindigen van een belangrijke bestuursfunctie.

Wie kunt u voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?

De Koninklijke Onderscheiding is bedoeld voor personen die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de samenleving. Dit betekent dat iemand zich minimaal 15 jaar (vrijwillig) heeft ingezet voor de maatschappij (met gemiddeld 6 tot 8 uur per week). Het is belangrijk dat er een doorlopende lijn van activiteiten is die doorloopt tot op heden.

Ook iemand die opvallende prestaties heeft geleverd in zijn of haar werk, kan voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking komen. Het moet dan wel gaan om verdiensten die uitstijgen boven datgene wat je normaal gesproken van iemand in die functie mag verwachten: het gaat om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet het gaan om een grensverleggende prestatie waar niet alleen de werkgever voordeel bij heeft, maar de hele samenleving.

Hoe draagt u iemand voor?

U kunt iemand voordragen bij de burgemeester van de gemeente waarin de persoon die u voordraagt woont. U moet daarvoor het volgende aanleveren:

  • Het ingevulde aanvraagformulier.
  • Een brief waarin u, als aanvrager, de aanvraag motiveert.
  • Ondersteunende brieven.
  • Een werkgeversverklaring van geen bezwaar wanneer de persoon die u voordraagt in loondienst is.

Het is belangrijk dat u als aanvrager voldoende maatschappelijk draagvlak krijgt voor uw voordracht. Dit betekent dat u ondersteuners moet vinden. Bijvoorbeeld besturen van verenigingen waar de betreffende persoon actief is geweest. Deze moeten een ondertekende brief (met een ‘warme’ handtekening) schrijven, liefst op eigen briefpapier. Een e-mail voldoet niet.

Een ondersteuningsbrief verduidelijkt en complementeert de aanvraag, doordat de bijzondere verdiensten van de voorgedragen persoon worden onderbouwd. Familieleden of buren kunnen ook een ondersteuningsbrief schrijven. Hoe meer ondersteuners, hoe beter.

Iemand voordragen voor de lintjesregen 2024

Als u iemand voor wilt dragen voor de lintjesregen in 2024 neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Henriëtte Bresser-Dingerink. Dat kan via kabinet@heerde.nl of 0578 - 69 94 94. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding en wat u moet doen.

De aanvraag moet uiterlijk 29 mei 2023 bij ons zijn ingediend. Voor een uitreiking tijdens een Bijzondere Gelegenheid moet het voorstelformulier minimaal 6 maanden van tevoren binnen zijn.

Hoe komt u aan het voorstelformulier?

Voor het voordragen kunt u het voorstelformulier van www.lintjes.nl gebruiken. U kunt het formulier online invullen en versturen.

Naar het voorstelformulier

Wilt u het verzoek liever niet online invullen en versturen? Neem dan contact op met Henriëtte Bresser-Dingerink. Dat kan via kabinet@heerde.nl of 0578 - 69 94 94. 

Wat is de procedure?

De burgemeester ontvangt de voordracht. De burgemeester maakt er een advies bij en stuurt alles door naar de Commissaris van de Koning. Ook die geeft een advies en stuurt het door naar het betreffende ministerie. Bij een positief besluit van de minister, legt die het voor aan Zijne Majesteit de Koning.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.lintjes.nl voor meer informatie.