Koninklijke onderscheiding (lintje)

Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding.

Om zo’n onderscheiding te krijgen, moeten deze mensen eerst worden voorgedragen. U kunt daarvoor zorgen, want iedereen kan iemand anders voordragen voor een lintje. Een Koninklijke Onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag;
  • Bij een Bijzondere Gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Het formulier voor de lintjesregen van 2022 moest uiterlijk op 29 juni 2021 (sluitingsdatum) binnen zijn.

Voor een uitreiking tijdens een Bijzondere Gelegenheid moet het voorstelformulier minimaal zes maanden van tevoren binnen zijn.

Voordragen

Voor het voordragen kunt u het formulier op www.lintjes.nl gebruiken. U kunt het formulier daar online invullen en versturen of downloaden om het offline in te vullen en te versturen.

Naar het formulier

Op uw verzoek kan het aanmeldingsformulier ook aan u worden toegestuurd.

Het volledig ingevulde formulier kunt u per email versturen naar kabinet@heerde.nl of per post naar onderstaand adres.

Gemeente Heerde
Postbus 175
8180 AD Heerde

Meer informatie