Koninklijke onderscheiding (lintje)

Op de laatste werkdag voor Koningsdag is er de jaarlijkse lintjesregen. Allerlei mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd komen in aanmerking voor een lintje. Of officieel: een Koninklijke Onderscheiding.

Mensen die jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan, een uitzonderlijke prestatie in de sport of wetenschap hebben geleverd of zich op een andere manier hebben ingezet voor anderen. Voor veel van deze mensen is een lintje een kroon op hun werk.

Koninklijke Onderscheidingen kunnen ook worden uitgereikt bij een Bijzondere Gelegenheid. Dit is een uitreiking op een ander moment. Dit kan alleen als er een direct verband is tussen de verdiensten en een speciale dag. Bijvoorbeeld bij een jubileum of het beëindigen van een belangrijke bestuursfunctie.

Wie kunt u voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?

De Koninklijke Onderscheiding is bedoeld voor personen die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de samenleving. Dit betekent dat iemand zich minimaal 15 jaar (vrijwillig) heeft ingezet voor de maatschappij (met gemiddeld 6 tot 8 uur per week). Het is belangrijk dat er een doorlopende lijn van activiteiten is, die doorloopt tot op heden.

Ook iemand die opvallende prestaties heeft geleverd in zijn of haar werk, kan voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking komen. Het moet dan wel gaan om verdiensten die uitstijgen boven datgene wat je normaal gesproken van iemand in die functie mag verwachten: het gaat om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet het gaan om een grensverleggende prestatie waar niet alleen de werkgever voordeel bij heeft, maar de hele samenleving.

Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen 2025?

Dan kunt u 2 dingen doen:

  1. Eerst contact opnemen met de medewerker Kabinetszaken van de gemeente. Als u niet zeker weet of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Of als u een andere vraag heeft. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0578 – 69 94 94 of e-mailadres kabinet@heerde.nl.
  2. U kunt ook direct met de voordracht beginnen. Dit begint met het invullen van een kort voorstelformulier. U kunt het formulier online invullen en versturen. Klik hiervoor op de volgende link:

Kort voorstelformulier

Het formulier komt bij ons binnen. Wij bekijken er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. Als dat zo is, ontvangt u per e-mail een link naar het uitgebreide online voorstelformulier. 

U vult het uitgebreide voorstelformulier zo volledig mogelijk in en voegt de volgende documenten toe: 

  • Een brief waarin u, als aanvrager, de aanvraag motiveert
  • Ondersteunende brieven
  • Een werkgeversverklaring van geen bezwaar wanneer de persoon die u voordraagt in loondienst is

Het is belangrijk dat u als aanvrager voldoende maatschappelijk draagvlak krijgt voor uw voordracht. Dit betekent dat u ondersteuners moet vinden. Bijvoorbeeld besturen van verenigingen waar de betreffende persoon actief is geweest. Deze moeten een ondertekende brief (met een ‘warme’ handtekening) schrijven, liefst op eigen briefpapier. Een e-mail voldoet niet.

Een ondersteuningsbrief verduidelijkt en complementeert de aanvraag, doordat de bijzondere verdiensten van de voorgedragen persoon worden onderbouwd. Familieleden of buren kunnen ook een ondersteuningsbrief schrijven. Hoe meer ondersteuners, hoe beter.

Wanneer moet u het formulier indienen?

Het uitgebreide formulier moet op zijn laatst 28 mei 2024 bij ons binnen zijn. 

Voor een uitreiking tijdens een Bijzondere Gelegenheid moeten wij het voorstelformulier minimaal 6 maanden van tevoren hebben ontvangen.

Wat is de procedure?

De burgemeester ontvangt de voordracht. De burgemeester maakt er een advies bij en stuurt alles door naar de Commissaris van de Koning. Ook die geeft een advies en stuurt het door naar het betreffende ministerie. Bij een positief besluit van de minister, legt die het voor aan Zijne Majesteit de Koning.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.lintjes.nl voor meer informatie.