Koninklijke onderscheiding (lintje)

Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding.

Om zo’n onderscheiding te krijgen, moeten deze mensen eerst worden voorgedragen. U kunt daarvoor zorgen, want iedereen kan iemand anders voordratgen voor een lintje. Een Koninklijke Onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag;
  • Bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Informatie

Als u iemand voor wilt dragen voor de lintjesregen van 2022 of voor een bijzondere gelegenheid, dan kunt u het liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 12 mei 2021 contact op nemen met Henriëtte Bresser-Dingerink, via (0578) 69 94 94 of kabinet@heerde.nl. Zij kan u in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding en hoe u te werk moet gaan.

Het formulier voor de lintjesregen van 2022 moet uiterlijk op 10 juni 2021 (sluitingsdatum) binnen zijn.

Wilt u iemand voordragen voor een bijzondere gelegenheid, dan moet de aanvraag zes maanden voor die datum zijn ingediend.

Voordragen

Voor het voordragen kunt u het formulier op www.lintjes.nl gebruiken. U kunt het formulier daar online invullen en versturen of downloaden om het offline in te vullen en te versturen.

Naar het formulier

Op uw verzoek kan het aanmeldingsformulier ook aan u worden toegestuurd.

Het volledig ingevulde formulier kunt u per email versturen naar kabinet@heerde.nl of per post naar onderstaand adres.

Gemeente Heerde
Postbus 175
8180 AD Heerde

Meer informatie