Vrijwilligersprijs

De gemeente Heerde reikt jaarlijks een vrijwilligersprijs uit aan een individuele vrijwilliger en sinds 2023 ook aan een groep vrijwilligers (organisatie, vereniging of initiatief). Aan een jongere onder de 18 wordt een pluim uitgereikt.

De vrijwilligersprijs is elk jaar gekoppeld aan een thema. Aan de pluim is geen thema gekoppeld. Er wordt jaarlijks, in het najaar, een oproep gedaan om iemand of een groep voor te dragen.

De prijzen worden uitgereikt op of rond de Nationale Vrijwilligersdag, die jaarlijks op 7 december wordt gehouden.