Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Als een gemeente een grote aankoop doet of iets wil laten ontwikkelen, vindt er een openbare aanbesteding plaats. Projectontwikkelaars, aannemers of leveranciers kunnen op zo’n aanbesteding inschrijven.

Vraag en antwoord inkoopbeleid

De gemeente krijgt regelmatig vragen van ondernemers over het gemeentelijk inkoopbeleid. De meest gestelde vragen zijn daarom gebundeld. Bekijk de vraag- en antwoordlijst over het inkoopbeleid.

Klachtenafhandeling

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 is ook de Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden en inkopen vastgesteld. Bij elke aanbesteding dient in de aanbestedingsstukken vermeld te worden waar ondernemers een klacht kunnen indienen. Dit is het zogenaamde klachtenmeldpunt van de gemeente.