Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij geven op deze pagina informatie over inkoop en aanbesteden. Deze informatie is bedoeld voor ondernemers die een zakelijke relatie met de gemeente hebben. Of een zakelijke relatie tot stand willen brengen. De gemeente Heerde is aangesloten bij Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV).

Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV)

Wij werken met andere gemeenten op de Noord-Veluwe samen op het gebied van inkoop. Dit onder de naam Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV). Wij kopen regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in. 

Naar de website van ISNV

Wilt u zaken met ons doen?

Ons inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden vindt u op de ISNV-website. Het inkoopbeleid geeft sturing aan de manier waarop we inkopen.

Naar het inkoopbeleid

Als een dienst, levering of werk nationaal of Europees wordt aanbesteed, kunt u hierop inschrijven. U vindt onze aanbestedingen op Tenderned. Als ondernemer kunt u via TenderNed reageren op aanbestedingen. U moet daarvoor uw bedrijf registreren op TenderNed. 

Naar TenderNed

Wilt u weten welke aanbestedingen de ISNV wil uitvoeren? Bekijk dan de aanbestedingskalender voor de gezamenlijke aanbestedingen.

Naar de aanbestedingskalender

Klachten over aanbestedingen

Heeft u een klacht over een concrete aanbesteding? Volg dan de klachtenprocedure.

Heeft u vragen over het inkoopbeleid?

En/of de werkwijze rondom aanbestedingen? Neem contact op met onze inkoopadviseur. Dit kan op de volgende manieren:

Uitleg over inkopen en aanbesteden

Inkopen en aanbesteden zijn 2 termen die sterk met elkaar verbonden zijn. Aanbesteden is een bepaalde manier om inkopen te doen. Het is een zorgvuldige methode om een geschikte partij te vinden om een contract mee af te sluiten voor het meest geschikte product (zoals diensten, leveringen en werken) tegen de beste prijs, waarbij de verhouding tussen prijs en kwaliteit belangrijk is.

Leveringen, diensten en werken

De aanbestedingsregels gaan over opdrachten die de overheid verleent voor diensten, leveringen en werken. Hieronder leggen we deze woorden uit.

Diensten Diensten zijn taken die iemand voor anderen uitvoert. 
Leveringen Leveringen zijn de aankoop, huur, lease en huurkoop van producten.
Werken Werken zijn alle bouw- en civieltechnische projecten, zoals de constructie van een brug, kantoorgebouw of de aanleg van een weg. Vaak vallen onderhoudswerkzaamheden om het project in stand te houden en verbouwingswerkzaamheden ook onder deze categorie
Sociale en specifieke diensten In bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU staan alle diensten die hieronder vallen.

Wanneer inkopen of aanbesteden?

In het schema hieronder staat wanneer wij moeten inkopen of aanbesteden. Met de hiervoor geldende drempelbedragen. De Europese Commissie stelt de drempelbedragen elke 2 jaar vast. De drempelbedragen gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. De drempelbedragen zijn in euro's en exclusief btw.

Drempelbedragen 2024-2025 Heerde

U kunt het schema ook op groot formaat bekijken. In een pdf-document. Klik hiervoor op de volgende link:

Inkopen of aanbesteden (pdf, 81Kb)