Toekomstvisie 2025

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen gaan in snel tempo. Om hierop in te spelen heeft de gemeente Heerde de Visie Heerde 2025 opgesteld.

Deze visie is een agenda voor de toekomst, een heldere profilering van de gemeente in de regio en de eigen burgers, instellingen en ondernemers.

Toekomstvisie

De toekomstvisie Heerde 2025 (pdf, 1,3Mb) maakt duidelijk:

  • waar de gemeente voor staat;
  • welke ontwikkeling zij ambieert;
  • waarvoor de gemeente zich de komende jaren hard wil maken richting de eigen bevolking, instellingen, ondernemers en andere voor de ontwikkeling van Heerde belangrijke partijen.

De visie richt zich op de bij de ontwikkeling van de gemeente betrokken partijen, zoals de provincie, de buurgemeenten, Kamer van Koophandel, waterschap, landbouworganisaties, marktpartijen / midden- en kleinbedrijf, woningstichtingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en vele anderen.

De toekomstvisie is een kader, een kapstok waaraan het toekomstige gemeentelijke beleid gekoppeld wordt en vormt de basis voor de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.