Partnergemeente Balve

De gemeente Heerde heeft de gemeente Balve (Duitsland) als partnergemeente. De contacten met deze partnergemeente, officieel jumelage genoemd, zijn bedoeld om meer begrip voor elkaar te kweken door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. De jumelage met Balve is gestart in 1978.

De huidige praktijk is dat de betrekking een bestuurlijk karakter heeft met contacten en uitwisseling tussen colleges en gemeenteraden. Jaarlijks terugkerend is de aanwezigheid van een bestuurlijke afvaardiging uit Balve bij de dodenherdenking.

Ook is er ruimte voor maatschappelijke initiatieven die de uitwisseling bevorderen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur (onder andere verenigingen). Bekend is de jaarlijkse uitwisseling rondom boomplantdag in het onderwijs.

Kijk voor meer informatie over Balve op www.balve.de.