Wereldwijd naoberschap

Aandacht voor de ander (dichtbij of ver weg), leefomstandigheden en duurzaamheid. Dat tonen we met de keurmerken Fairtrade en Cittaslow

De gemeente Heerde is een gastvrije gemeente, voor inwoners en bezoekers, met aandacht voor onze medemens, dichtbij en veraf. We zijn blij met de mooie leefomgeving, met een rijke variëteit aan natuur (van de uiterwaarden van de IJssel tot de bossen van de Veluwe) en veel historische gebouwen, zoals kerken, (water)molens en IJsselhoeven. En dat willen we graag laten zien. Daarom dragen we de keurmerken Fairtrade en Cittaslow met trots.

3 verbindende thema's

Bij beide keurmerken staat de aandacht voor de medemens centraal. Waar naoberschap één van de vijf kernwaarden is binnen Cittaslow-Nederland, is Fairtrade gericht op de ontwikkeling van dorpsgemeenschappen en boerencoöperaties in ontwikkelingslanden. Beide gaan over solidariteit. En beide richten ze zich op een duurzame wereld en duurzame productie.

De term ‘wereldwijd naoberschap’ vat dit mooi samen. Wereldwijd willen we buren en naasten voor elkaar zijn, met aandacht voor onze sociale verbondenheid en leefbare woonomgeving.

Er zijn 3 belangrijke thema’s die beide keurmerken verbinden:

  • Voedsel – de kwaliteit van voedsel staat centraal. Bij Cittaslow is dit vooral lokaal (streekproducten), terwijl Fairtrade oog heeft voor de producten die we van ver halen.
  • Leefomstandigheden – bij Fairtrade gaat het dan om kleine producenten die bijvoorbeeld een eerlijke prijs voor hun producten krijgen of zorg en scholing. Bij Cittaslow hebben we lokaal aandacht voor bijvoorbeeld mensen met een minimum inkomen of die zich niet zelfstandig kunnen redden. Ofwel een zorgzame samenleving.
  • Milieu – bij beide staan het milieu en een gezonde leefomgeving centraal.

Werkgroep Naoberschap

De werkgroep naoberschap draagt de gedachten achter Cittaslow en Fairtrade uit onder de titel 'Wereldwijd Naoberschap'. De werkgroep bestaat uit mensen uit de samenleving en ambtenaren van de gemeente. 

Deelnemers

Beide keurmerken kennen deelnemers, die de gedachten uit het keurmerk steunen en uitdragen. Wilt u meedoen? Kijk dan onder het betreffende keurmerk op deze pagina. De werkgroep Naoberschap brengt enkele keren per jaar een nieuwsbrief uit voor de deelnemers. Daarnaast organiseert ze 2x per jaar een bijeenkomst voor de deelnemers.