Afvalstoffenheffing

U betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval via de afvalstoffenheffing. U betaalt afvalstoffenheffing als u de hoofdgebruiker van een (gedeelte van een) woning bent en een zelfstandige huishouding voert.

Vastrecht

U betaalt een vast bedrag (vastrecht). Dit geldt ook als u geen huisvuil aanbiedt, want de vuilniswagen is verplicht om langs te komen.

U krijgt van ons een belastingaanslag. Hierop staat het bedrag vermeld dat u moet betalen.

Als u vertrekt uit de gemeente of als u gaat wonen op een adres waarvoor al afvalstoffenheffing wordt betaald, krijgt u een ontheffing. U krijgt dan het bedrag van de resterende volle maanden terug. Het is belangrijk een verhuizing snel te melden, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Bedrag per containeraanbieding

Naast het vastrecht betaalt u een bedrag per keer dat u uw container aanbiedt. De afrekening hiervoor gebeurt achteraf. Dit betekent dat u een apart aanslagbiljet krijgt voor het aantal keren dat u de container aan de weg heeft gezet.

Wat zijn de kosten?

Het vastrecht is in 2024

  • voor een perceel aangesloten op minicontainers: € 191,76
  • voor een perceel aangesloten op verzamelcontainers: € 171,60

De bedragen per containeraanbieding in 2024 zijn

  • voor een container van 240 liter bestemd voor restafval: € 10,90
  • voor een container van 140 liter bestemd voor restafval: € 6,70

De kosten voor het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer zijn € 1,85 per storting van maximaal 40 liter restafval.

Afvalstoffenheffing terugkrijgen

In een aantal gevallen kunt u een deel van de afvalstoffenheffing terugkrijgen. Kijk daarvoor op de pagina Teruggave afvalstoffenheffing.