Afvalstoffenheffing

U moet afvalstoffenheffing betalen als u een hoofdgebruiker van een (gedeelte van een ) woning bent en een zelfstandige huishouding voert. Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente het ophalen, afvoeren en verwerken van het huisvuil.

Vastrecht

U betaalt enerzijds een vast bedrag (vastrecht). Dit geldt ook als u geen huisvuil aanbiedt, want de vuilniswagen is verplicht om langs te komen.

Als u vertrekt uit de gemeente of als u gaat wonen op een adres waarvoor al afvalstoffenheffing wordt betaald, krijgt u een ontheffing. U krijgt dan het bedrag van de resterende volle maanden terug. Het is belangrijk een verhuizing snel te melden, zodat de gemeente daar rekening mee kan houden.

Bedrag per containeraanbieding

Naast het vastrecht betaalt u een bedrag per keer dat u uw container aanbiedt. De afrekening hiervoor gebeurt achteraf. Dit betekent dat u een apart aanslagbiljet krijgt voor het aantal keren dat u de container aan de weg heeft gezet.

Kosten

Het vastrecht bedraagt in 2021:

  • perceel aangesloten op minicontainers € 164,98
  • perceel aangesloten op verzamelcontainers € 145,46

De bedragen per containeraanbieding in 2021 zijn:

  • container van 240 liter bestemd voor restafval: € 10,60
  • container van 140 liter bestemd voor restafval: € 6,50

De kosten voor het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer zijn € 1,80 per storting van maximaal 40 liter restafval.

Aanvraag

In een aantal gevallen kunt u een deel van de afvalstoffenheffing terug krijgen. Kijk daarvoor op de pagina Afvalstoffenheffing, teruggave.

Aanpak

U ontvangt van de gemeente een aanslag. Hierop staat het bedrag vermeld dat u moet betalen.