Berekening bijdrage ondernemersfonds

De bijdrage aan het ondernemersfonds is gebaseerd op de WOZ-waarde.

De bijdrage aan het ondernemersfonds is gebaseerd op de WOZ-waarde. Per € 100.000 WOZ-waarde wordt een bedrag van € 70,00 aan onroerendezaakbelasting (OZB) in rekening gebracht voor het ondernemersfonds. Hiervan wordt 50% door de eigenaar en 50% door de gebruiker (huurder) van het pand betaald.

De bijdrage aan het ondernemersfonds kan als volgt worden berekend:

Situatie 1: U bent eigenaar en gebruiker

WOZ-waarde eigenarendeel                                WOZ-waarde gebruikersdeel

_______________________   x  € 35,00   +       _______________________   x  € 35,00

         € 100.000                                                     € 100.000

Rekenvoorbeeld

Stel uw WOZ-waarde is € 350.000, zowel voor het eigenarendeel als voor het gebruikersdeel. De berekening is dan:

         € 350.000                                                     € 350.000

__________________   x  € 35,00 = € 122,50  +  _________________   x  € 35,00 = € 122,50

         € 100.000                                                      € 100.000

Uw bijdrage aan het ondernemersfonds is dan (€ 122,50 + € 122,50 = ) € 245,00.

Als het betreffende object voor een gedeelte uit woondelen bestaat, is de waarde voor het gebruikersdeel lager. Over de woondelen hoeft alleen de eigenaar ozb te betalen, de gebruiker niet.

Rekenvoorbeeld

Stel uw WOZ-waarde is € 350.000 voor het eigenarendeel en € 250.000 voor het gebruikersdeel. De berekening ziet er dan als volgt uit:

         € 350.000                                                      € 250.000

__________________   x  € 35,00 = € 122,50  +  ___________________   x  € 35,00 = € 87,50

         € 100.000                                                       € 100.000

Uw bijdrage aan het ondernemersfonds is dan (€ 122,50 + € 87,50 = ) € 210,00.

Situatie 2: U bent eigenaar of gebruiker

U betaalt slechts één keer de bijdrage van € 35,00 per € 100.000 WOZ-waarde. Bij een WOZ-waarde van € 350.000 ziet de berekening er dan als volgt uit:

         € 350.000                      

__________________   x  € 35,00 = € 122,50 

         € 100.000                                          

Uw bijdrage aan het ondernemersfonds is dan € 122,50.