Rioolheffing

Wij leggen aan eigenaren van woningen en bedrijven een aanslag rioolheffing op. Met de opbrengst van de rioolheffing betalen wij de kosten van:

  • de inzameling en afvoer van het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater.
  • de inzameling en de afvoer van het hemelwater.

Wij heffen rioolheffing voor eigenaren op basis van de situatie op 1 januari van het jaar. Verkoopt u uw pand in de loop van het jaar? Er verandert dan niets aan de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent de eigenarenbelasting bij de verkoop met de nieuwe eigenaar.

Wat zijn de bedragen?

Het bedrag dat u in 2024 moet betalen is afhankelijk van de doorsnede (diameter) van de afvoerleiding op de gemeentelijke riolering:

  • niet meer dan 12,5 cm: € 180,36
  • meer dan 12,5 cm, maar niet meer dan 16 cm: € 402,27
  • meer dan 16 cm, maar niet meer dan 20 cm: € 846,05
  • meer dan 20 cm, maar niet meer dan 25 cm: € 1.773,30
  • meer dan 25 cm: € 2.621,21

U krijgt van ons een belastingaanslag. Hierop staat het bedrag vermeld dat u moet betalen.