Rioolheffing

De gemeente legt aan eigenaren  van woningen en bedrijven een aanslag rioolheffing op. De rioolheffing is een belasting waarmee de gemeente de kosten bestrijdt die zij maakt voor

  1. de inzameling, afvoer en zuivering van het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater, en
  2. de kosten voor de inzameling en de afvoer van het hemelwater.

De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Met wijzigingen in de loop van het belastingjaar (verkoop) wordt geen rekening gehouden. Bij verkoop van de woning verrekent de notaris gewoonlijk de rioolheffing.

Met de opbrengst van de rioolheffing worden het onderhoud en de aanpassingen aan het gemeentelijk rioolstelsel betaald.

Kosten

De bedragen per jaar zijn met een een doorsnede van:

  • niet meer dan 12,5 cm: € 168,32
  • meer dan 12,5 cm, maar niet meer dan 16 cm: € 375,40
  • meer dan 16 cm, maar niet meer dan 20 cm: € 789,54
  • meer dan 20 cm, maar niet meer dan 25 cm: € 1.617,82
  • meer dan 25 cm: € 2.446,12

(prijspeil 2021)

Aanvraag

U ontvangt een belastingaanslag van de gemeente. U kunt uw rioolheffing bekijken via uw belastingaanslag: