Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Vindt  u dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld? Of bent u het niet eens met één of meer belastingaanslagen? U kunt binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde en/of belastingaanslagen. Vooraf contact opnemen met de taxateur kan niet meer.

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onderhoudsrechten graven.

Dien uw bezwaar online in

Bezwaar indienen Log in met DigiD of eHerkenning.

U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Door uw motivatie te sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Welke informatie moet u aanleveren?

  • Het aanslagnummer en belastingjaar.
  • Waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden en een onderbouwing van uw bezwaar.

Als uw bezwaar betrekking heeft op de staat van onderhoud, de kwaliteit, de luxe of de ligging van uw woning, dan vragen wij u om hiervan foto’s bij te voegen.