Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Wij doen ons best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt, vragen wij u eerst contact op te nemen met de taxateur. Onze externe taxateur neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, telefonisch contact met u op. Als blijkt dat bepaalde gegevens onjuist zijn, kan de taxateur de waarde direct verlagen. U hoeft dan geen bezwaarschrift in te dienen.

Contact opnemen kan met het online formulier. Klik hiervoor op de volgende link:

Contact met de taxateur opnemen

U kunt bijlagen (tot 15Mb) toevoegen om uw vraag of opmerking toe te lichten.

Bekijk ook eens de animatie op YouTube over een WOZ-bezwaar.

Bezwaar indienen

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde en/of belastingaanslagen. U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onderhoudsrechten van graven.

U kunt uw bezwaar online indienen. Dit kan met het volgende formulier:

Bezwaar indienen Log in met DigiD of eHerkenning.

U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Door uw motivatie te sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Welke informatie moet u aanleveren?

  • Het aanslagnummer en belastingjaar.
  • Waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden en een onderbouwing van uw bezwaar.

Heeft uw bezwaar betrekking op de staat van onderhoud, de kwaliteit, de luxe of de ligging van uw woning? Stuur dan foto’s hiervan mee.

Meer informatie