Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Vindt  u dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld? Of bent u het niet eens met één of meer belastingaanslagen? U kunt binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde en/of belastingaanslagen. Vooraf contact opnemen met de taxateur kan niet meer.

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onderhoudsrechten van graven. 

Bekijk ook eens de animatie op YouTube over een WOZ-bezwaar.

Let op: tegen de WOZ-beschikking, met datum van de brief 24 januari 2024, kunt u geen bezwaar meer indienen. De termijn van 6 weken is verstreken. Dient u toch bezwaar in tegen deze aanslag? Dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Bezwaar indienen

Dit kan met het volgende formulier:

Bezwaar indienen Log in met DigiD of eHerkenning.

U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Door uw motivatie te sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Welke informatie moet u aanleveren?

  • Het aanslagnummer en belastingjaar.
  • Waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden en een onderbouwing van uw bezwaar.

Heeft uw bezwaar betrekking op de staat van onderhoud, de kwaliteit, de luxe of de ligging van uw woning? Stuur dan foto’s hiervan mee.

Meer informatie