Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Vindt u dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld? Of bent u het niet eens met één of meer belastingaanslagen? U kunt binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde en/of belastingaanslagen. Vooraf contact opnemen met de taxateur kan niet meer.

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onderhoudsrechten graven.

Dien uw bezwaar online in

Dat kan met het volgende formulier:

Bezwaar indienen Log in met DigiD of eHerkenning.

U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Door uw motivatie te sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Welke informatie moet u aanleveren?

  • Het aanslagnummer en belastingjaar.
  • Waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden en een onderbouwing van uw bezwaar.

Heeft uw bezwaar betrekking op de staat van onderhoud, de kwaliteit, de luxe of de ligging van uw woning? Stuur dan foto’s hiervan mee.