Aansprakelijk stellen gemeente

Denkt u dat u schade heeft aan uw eigendom(men) en/of heeft u een ongeval gehad door onze schuld van de gemeente? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. In dat geval kunt u ons vragen om een vergoeding van de door u geleden schade.

Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met ons.

Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim bij ons in. Dat kan online met het formulier hieronder.

Indienen schadeclaim / aansprakelijkstelling Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u uw aansprakelijkstelling niet online indienen? Dan kunt u uw aansprakelijkstelling ook met een brief bij ons indienen.

Welke gegevens moet u aanleveren?

  • Naam, adres, postcode, woonplaats;
  • Telefoonnummer en e-mailadres;
  • IBAN (rekeningnummer);
  • Reden van de aansprakelijkstelling;
  • Datum en locatie van het voorval;
  • Omschrijving van de schade en vermoedelijk schadebedrag;
  • Bewijsstukken (bijvoorbeeld een foto van de locatie, een offerte voor het herstel van de schade).

Wij beoordelen zelf uw melding. Als wij vinden dat er inderdaad sprake is van schade door ons handelen, dan krijgt u uw kosten vergoed (alles of een deel).