Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Wij moeten binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn.

Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Is er geen wettelijke termijn voor uw aanvraag? Dan geldt een 'redelijke termijn'. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Wij moeten in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken.

Er is een ook wettelijke termijn waarin wij op uw bezwaar moeten reageren. In de meeste gevallen is dit 6 weken. Bij inschakeling van een bezwaarschriftenadviescommissie is dit doorgaans 12 weken. Let op: op grond van bijzondere wetgeving gelden soms andere termijnen.

Ingebrekestelling sturen

Als u binnen de beslistermijn geen beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift heeft ontvangen, dan kunt u een ingebrekestelling sturen. Dat kan online met het formulier hieronder. Leg uit dat u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend en dat de beslistermijn is verstreken.

Ingebrekestelling sturen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

U kunt ook het pdf-formulier van www.rijksoverheid.nl downloaden, uitprinten, invullen, inscannen en naar ons toesturen.

Wat is de hoogte van de dwangsom?

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen:

  • € 23,00 per dag voor de eerste 2 weken;
  • € 35,00 per dag voor de volgende 2 weken;
  • € 45,00 per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.442,00.

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom

  • Als wij door u veel te laat op de hoogte zijn gesteld.
  • Als de aanvrager geen betrokkene is.
  • Als de aanvraag niet volledig is.

Meer informatie