Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Bijvoorbeeld voor een aanvraag van een vergunning of uitkering. In de wet staan regels waaraan de gemeente zich moet houden als een beslissing niet tijdig wordt genomen.

Gemeente in gebreke stellen

Als u binnen de beslistermijn die de gemeente Heerde stelt nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift heeft ontvangen, dan kunt u een ingebrekestelling sturen. Leg schriftelijk uit dat u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend, en dat de beslistermijn is verstreken.

Hoogte dwangsom

Als de gemeente Heerde geen beslissing heeft genomen binnen de beslistermijn van uw aanvraag of bezwaarschrift, dan kunt u een ingebrekestelling sturen. De dwangsom die u kunt ontvangen bedraagt ten hoogste 1.260 euro. De eerste veertien dagen is dat 20 euro per dag. De daaropvolgende veertien dagen 30 euro per dag en daarna 40 euro per dag. De looptijd van de dwangsom is maximaal 42 dagen.

De gemeente stuurt u een besluit over de dwangsom en de hoogte daarvan. U ontvangt het toegekende bedrag binnen 6 weken.

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld.
  • Als de aanvrager geen betrokkene is.
  • Als de aanvraag niet volledig is.

Aanvraag

Heeft u binnen de beslistermijn nog geen beslissing op uw aanvraag of uw bezwaarschrift ontvangen? Dan moet u de gemeente (het bestuursorgaan) eerst ‘in gebreke stellen’. Dat moet schriftelijk of digitaal gebeuren. De gemeente heeft dan nog twee weken om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch in op de eerste dag ná die twee weken.

U kunt de gemeente via een online formulier in gebreke stellen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Schriftelijk in gebreke stellen

De enige eis van een ‘ingebrekestelling’ is dat dit schriftelijk of digitaal moet gebeuren. U kunt de gemeente dus gewoon per brief in gebreke stellen. In die brief geeft u aan dat u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend en dat de beslistermijn is verstreken zonder dat er een beslissing is gekomen.

U kunt ook gebruik maken van het pdf-formulier (pdf, 32,7Kb)Deze print u uit, waarna u het kunt invullen. U moet deze vervolgens ondertekenen en opsturen naar de gemeente.