Klacht indienen

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Het college kan u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is.

U kunt online een klacht indienen. 

Klacht indienen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wat doen wij met uw klacht?

  • Na het versturen van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat of wij de klacht wel of niet in behandeling nemen.
  • Nemen wij uw klacht in behandeling? Dan krijgen u én de betrokken ambtenaar, over wie uw klacht gaat, 3 weken de tijd om op elkaars standpunt te reageren.
  • U krijgt daarna de gelegenheid uw klacht in te trekken.
  • Als u vasthoudt aan uw klacht, leggen wij uw klacht voor aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris beoordeelt de klacht en brengt advies uit aan het college.
  • Uiterlijk 10 weken na ontvangst van uw klacht, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.
  • U krijgt de beslissing per post.
  • Bent u het niet eens met het besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u naar de Nationale ombudsman gaan.

Meer informatie