Bijzondere bijstand aanvragen (digitaal)

Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan.

Voortgang: 0%.

Vooraf

Toelichting

U heeft voor deze aanvraag in ieder geval de volgende bijlagen nodig:

 • Een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitsbewijs, ook van uw eventuele partner.
 • Een inkomens- en uitkeringsspecificatie.
  • Bij wisselende inkomsten heeft u een specificatie van de laatste 3 maanden nodig.
  • Indien van toepassing ook een alimentatie-overzicht.
 • Kopiën van de bankafschriften van alle privé- en spaarrekeningen over de laatste 3 maanden.
 • Een overzicht en specificatie van uw schulden (indien van toepassing).
 • Een kopie van het kentekenbewijs van uw auto, motorfiets, camper of boot (indien van toepassing).
 • Een kopie van de huurovereenkomst, het koopcontract of een overzicht van woonkosten van uw instelling (indien van toepassing).
 • Een kopie van uw hypotheek- en eigenaarslasten (indien van toepassing).

In de bijlage Benodigde bewijsstukken per kostensoort ziet u welke bewijsstukken u naast de bovenstaande bewijsstukken moet opsturen. Let op: deze link opent in een nieuw venster. 

Zorg dat u deze bijlagen digitaal beschikbaar heeft, want u kunt het online formulier niet tussentijds opslaan en u wordt na 15 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd bij DigiD. Zonder de benodigde bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet afhandelen.

De bijlagen mogen bij elkaar niet groter zijn dan 15Mb.

Let op: vraagt u ook bijzondere bijstand aan voor uw partner? Dan moet hij/zij tijdens deze aanvraag ook inloggen met de eigen DigiD-inlogcode. De aanvraag wordt dan door u verstuurd, maar geldt voor u allebei.