Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Voortgang: 0%.

Bijlagen

U moet bij deze aanvraag een aantal documenten aanleveren. Welke documenten dat zijn, is mede afhankelijk van uw situatie. Bekijk onder 'Documenten' welke documenten wij nodig hebben.

Zorg dat u deze documenten van te voren digitaal beschikbaar heeft

U kunt dit online formulier namelijk niet tussentijds opslaan en u wordt na 15 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd bij DigiD. 

Let op: alle bijlagen die aan dit formulier worden toegevoegd mogen bij elkaar niet groter zijn dan 10MB.

Documenten

Heeft een bijstandsuitkering? Dan moet u dit formulier wel invullen, maar hoeft u geen documenten aan te leveren.

 • Rekeningnummers:
  • Kopie van alle rekeningnummers (betaalrekening en/of spaarrekening).
  • Kopie van alle geldwaardige papieren (lijfrentepolis, levensverzekering, aandelen).
 • Vervoermiddel:
  • Kopie van kentekenbewijs deel 1 van uw vervoermiddel (in alle gevallen)
  • Als dit van toepassing is, een kopie van de medische verklaring van een onafhankelijke arts of een kopie van een invalidenparkeerkaart.
  • Als het vervoermiddel voor u onmisbaar is voor de uitoefening van uw beroep: kopie van de verklaring van uw werkgever.
 • Woning: 
  • Huurwoning: kopie van laatste huurspecificatie. Als dit van toepassing is, ook de huurtoeslag beschikking (voor- en achterzijde).
  • Koopwoning: kopie van betaling hypotheeklasten. 
 • Inkomen: kopie van alle inkomensspecificaties en/of beschikking studiefinanciering van u en/of uw partner. Dit mag geen jaaropgave zijn. Als u een wisselend inkomen heeft, voegt u specificaties toe van de laatste 3 maanden. Als u inkomsten uit kamerverhuur of kostgangers heeft, voeg dan een kopie toe van de ontvangsten van de afgelopen 3 maanden (bankafschrift mag).
 • Heffingskorting: kopie van de beschikking heffingskorting van de Belastingdienst (ook achterzijde kopiëren). Lees op de website van de Belastingdient wat een heffingskorting is.
 • Alimentatie
  • Ontvangen alimentatie: kopie van bankafschriften van ontvangen alimentatie.
  • Betaalde alimentatie: kopie van een betalingsbewijs en de uitspraak over de alimentatie waaruit het bedrag blijkt.
 • Zorgverzekering: kopie van het polisblad zorgverzekering, waarop de te betalen premie staat van uzelf en/of uw partner.
 • Kinderopvang: kopie van de factuur van de kinderopvang.
 • Toeslagen: kopie van de beschikking van alle toeslagen die u en/of uw partner ontvangen van de Belastingdienst of de gemeente.
 • Teruggave: kopie van de beschikking teruggaaf belasting en/of premies volksverzekeringen.
 • Schulden: kopie van maandelijkse aflossingen van schulden.