Over deze website

Privacy en cookies, toegankelijkheid, proclaimer en het webarchief.

 • Beveiligd mailen

  De gemeente Heerde gaat zorgvuldig om met uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Daarom gebruiken we een speciaal programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) te verzenden. Dit programma heet Zivver.

 • Privacy en cookies

  Voor de gemeente Heerde staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal bij een bezoek aan de website. We maken wel gebruik van enkele cookies om het gebruik van de website te optimaliseren.

 • Proclaimer

  De gemeente Heerde is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

 • Toegankelijkheid

  De gemeente Heerde voldoet aan de eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit houdt in dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

 • Webarchief

  Alle informatie op deze website archiveren wij in het webarchief.

 • Coordinated Vulnerability Disclosure

  Bij de gemeente Heerde vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.