Foto en film

Het kan gebeuren dat de gemeente u filmt of op de foto zet, zoals bij een informatiebijeenkomst of foto-opnames in de dorpskernen. We zijn verplicht u te vertellen wat wij met uw persoonsgegevens doen. Daaronder vallen ook foto’s en films. Dit moet vanwege de AVG.

Voor eigen gebruik

Wij gebruiken deze foto’s en filmpjes alleen voor onze eigen communicatie, zoals folders, posters, de website of de Facebookpagina. We geven deze foto’s en filmpjes niet aan andere organisaties of bedrijven. Na vijf jaar vernietigen we ze.

Toestemming geven

Bent u vol in beeld? Bijvoorbeeld als enige persoon op de foto of het filmpje? Dan vragen wij u toestemming om die foto of film te gebruiken. U tekent daarvoor de toestemmingsverklaring van de gemeente. Voor kinderen tot 16 jaar moet een van de ouders/verzorgers toestemming geven. We vernietigen de foto’s na twee jaar.

Toestemming weigeren

Geeft u geen toestemming? De foto’s of filmpjes worden dan niet gebruikt. De fotograaf of filmer moet ze ook van de camera verwijderen.

Foto’s zonder toestemming

Staat u samen met veel mensen op een foto of film, dan kunnen we niet iedereen persoonlijk om toestemming vragen. Dat komt vooral voor op openbare plekken en gebeurtenissen. Ook dan gaan we zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om. We letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto’s of films gebruiken.

Vraag om verwijderen van foto of film

Staat u op een foto of video en wilt u dat niet meer? Geef dat dan per e-mail aan ons door. Bijvoorbeeld in deze situaties:

  • U bedenkt zich nadat u toestemming gaf voor gebruik van de foto of film in onze beeldbank. We vragen de fotograaf of filmer om uw foto’s of films weg te gooien.
  • U komt uzelf tegen op een foto of film in de stad en vindt dat vervelend.
  • U wilt dat we een foto of film waarvoor u toestemming gaf eerder laten vernietigen. Normaal doen we dat na twee jaar.

Zet in het onderwerp van de e-mail ‘Verwijderen foto/film’ en vraag om het verwijderen van de foto/film en de toestemmingsverklaring. We vernietigen dan de foto of film en ook uw toestemmingsverklaring. U helpt ons door een bijlage toe te voegen van de plek waar u zichzelf op foto of film tegenkwam.

Naar de privacyverklaring.