Getuigen

Bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap zijn tenminste 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Deze personen moeten minimaal 18 jaar oud zijn.

Let op: kiest u voor het gratis laten voltrekken van een huwelijk of registreren van een partnerschap? Dan mogen alleen de wettelijk vereiste 2 getuigen aanwezig zijn.

De getuigen moeten worden opgegeven bij de melding van het huwelijk of het partnerschap. U moet de kopieën van de identiteitsbewijzen van de getuigen uploaden in de melding. Zorg daarom dat u deze documenten digitaal beschikbaar heeft.

Terug naar de hoofdpagina.