Belastingen na overlijden

Na een overlijden breekt een verdrietige periode aan. Als nabestaande moet u veel regelen. Op deze pagina leest u wat u moet regelen voor de gemeentelijke belastingen en wat u van ons kunt verwachten.

De gemeente Heerde stuurt elk jaar een belastingaanslag naar haar inwoners. Na een overlijden komen de belastingaanslagen op naam van de nabestaanden. Hierover kunt u post krijgen van ons. Die sturen wij op naam van 'erven van’.

Wat moet ik regelen voor de gemeentelijke belastingen?

Wat u moet regelen, en wat de gemeente Heerde voor u regelt, hangt af van de situatie. Klik op de situatie hieronder om meer te lezen.

Na het overlijden woont er niemand meer op het adres

Welke belastingaanslag verandert na overlijden?

De gemeente Heerde vermindert na een overlijden de afvalstoffenheffing. Dit betekent dat u minder hoeft te betalen. U hoeft deze belastingen niet meer te betalen voor de resterende maanden (van het belastingjaar) na overlijden. U krijgt hierover een brief van ons.

Is de belastingaanslag al betaald? Dan betalen we het te veel betaalde bedrag terug. Wordt de belastingaanslag in delen met automatische incasso betaald? Dan verandert het termijnbedrag.

Let op: wilt u als ‘erven’ gebruik blijven maken van de containers bij de woning om bijvoorbeeld de woning te ontruimen? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Als u dit niet doet, worden de containers door ROVA geblokkeerd en kan geen gebruik meer worden gemaakt van de containers. Om de containerledigingen door te laten gaan, kunt u een e-mail sturen naar belasting@heerde.nl of bellen naar 0578 – 69 94 94.

Welke belastingaanslagen veranderen niet na overlijden?

Sommige belastingen worden niet aangepast na overlijden. Dit geldt voor de volgende belastingen:

  • Onroerendezaakbelasting
  • Rioolheffing eigenaren 

Deze belastingaanslagen betaalt de persoon die op 1 januari op een adres woont voor het hele kalenderjaar. Daarom verminderen we deze belastingaanslagen niet. Ook niet als de woning verkocht wordt. 

Na het overlijden blijft er iemand achter op het adres

De gemeente Heerde wijst één persoon per adres aan voor het betalen van de belastingen. Na het overlijden van de belastingplichtige verandert de naam op het aanslagbiljet. De afvalstoffenheffing die is opgelegd op naam van de overledene wordt verminderd voor de resterende periode van het belastingjaar. De oudste persoon die nog op het adres woont, krijgt automatisch de belastingaanslag voor de resterende periode van het belastingjaar.

Heeft de overleden persoon ons toestemming gegeven voor het automatisch betalen in delen? Dan geldt deze toestemming niet voor de belastingaanslagen op naam van de oudste persoon die op het adres blijft wonen. Deze persoon moet de gemeente Heerde zelf toestemming geven. Dit kunt u aanvragen via onze website.

Er is een eigen woning

Degene die op 1 januari eigenaar is van een onroerende zaak, betaalt een aantal belastingen voor het hele jaar. Als die persoon is overleden voordat wij de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen sturen, wordt de aanslag aan de ‘erven van’ gericht.

Wilt u als achterblijvende partner de post op uw eigen naam ontvangen? Dan kunt u dit door ons laten wijzigen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar belasting@heerde.nl of bellen naar 0578 – 69 94 94. Let op: dit kan alleen als u in het Kadaster als mede-eigenaar ingeschreven staat.

Is de woning verkocht? Dan krijgen wij hiervan automatisch bericht van via het Kadaster. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Is de woning na 1 januari verkocht? Dan krijgt u alsnog een belastingaanslag OZB en rioolheffing eigenaren voor deze woning. In de meeste gevallen verrekent de notaris deze belastingen bij de verkoop van een woning met de nieuwe eigenaar. De belastingaanslag moet volledig door u aan ons betaald worden.