Automatische incasso

Met een automatische incasso geeft u ons toestemming om het totaalbedrag van uw belastingaanslag van uw rekening af te schrijven. Dit doen wij in maandelijkse termijnen. Op welke manier leest u hieronder.

  • Een bedrag tot en met € 50,00 schrijven wij in 2 termijnen van uw rekening af.
  • Een bedrag van € 50,01 tot en met € 100,00 schrijven wij in 4 termijnen van uw rekening af.
  • Een bedrag vanaf € 100,01 schrijven wij in 10 termijnen van uw rekening af.

Als u heeft gekozen voor betaling via automatische incasso dan staat dit op het aanslagbiljet vermeld. 

Heeft u ons een machtiging tot automatische incasso gegeven tijdens het lopende jaar en is het totale bedrag hoger dan € 100,00? Dan is het aantal termijnen afhankelijk van het aantal maanden waarin dat jaar nog een bedrag van uw rekening kan worden afgeschreven.

Als u geen gebruik maakt van de automatische incasso moet u het totaalbedrag binnen 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet in één keer betalen.

Machtigen

Wilt u de gemeentelijke belastingen met een automatische incasso betalen? U kunt ons machtigen met het online formulier dat hieronder staat.

Automatische incasso aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u de aanvraag niet online doen? Download dan de machtigingskaart (pdf, 28,6Kb) en stuur deze naar de gemeente. U kunt ook een machtigingskaart ophalen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor.

Wijzigen rekeningnummer

U kunt de wijziging van het rekeningnummer (IBAN) van uw automatische incasso online doorgeven.

Rekeningnummer automatische incasso wijzigen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u de wijziging niet online doorgeven? U kunt de wijziging ook schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. Bekijk onze contactgegevens.

Stopzetten

U kunt het stopzetten van uw automatische incasso online doorgeven.

Stopzetten automatische incasso Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u het stopzetten niet online doorgeven? Download dan de rode kaart (pdf, 28,6Kb) en stuur deze ingevuld naar ons. Het is ook mogelijk om de kaart af te halen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor.

Terugstorten

U kunt een specifieke overboeking laten terugstorten op uw rekening. U hoeft hierbij geen reden op te geven. U moet hiervoor contact opnemen met uw bank.