Automatische incasso

Als u de gemeente een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt dan incasseert de gemeente het bedrag op onderstaande wijze:

  • een bedrag tot en met € 50,00 incasseert de gemeente in twee termijnen;
  • een bedrag van € 50,01 tot en met € 100,00 incasseert de gemeente in vier termijnen;
  • een bedrag vanaf € 100,01 incasseert de gemeente in tien termijnen.

Heeft u de gemeente een machtiging tot automatische incasso verstrekt tijdens het lopende jaar en is het totale bedrag hoger dan € 100,00? Dan is het aantal incasseringstermijnen afhankelijk van het aantal maanden waarin dat jaar nog geïncasseerd kan worden.

Als u geen gebruik maakt van de automatische incasso moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet in één keer betalen.

Aanvragen (machtigen)

Heeft u nog geen machtiging afgegeven, maar wilt u de gemeentelijke belastingen automatisch betalen? U kunt de aanvraag om automatische incasso online doorgeven.

Automatische incasso online aanvragen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wilt u de aanvraag niet online doen? Download dan de machtigingskaart (pdf, 28,6Kb) en stuur deze naar de gemeente. Het is ook mogelijk om een machtigingskaart af te halen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor.

Wijzigen rekeningnummer

U kunt de wijziging van het (IBAN-)rekeningnummer van uw automatische incasso online doorgeven. 

Wijziging rekeningnummer online doorgeven U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wilt u de wijziging niet online doorgeven? U kunt de wijziging ook schriftelijk of per e-mail doorgeven. Bekijk de contactgegevens.

Stopzetten

U kunt het stopzetten van uw automatische incasso online doorgeven.

Stopzetten automatische incasso online doorgeven U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wilt u het stopzetten niet online doorgeven? Download dan de rode kaart (pdf, 28,6Kb) en stuur deze ingevuld naar de gemeente. Het is ook mogelijk om de kaart af te halen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor.

Terugstorten

U kunt een specifieke overboeking laten terugstorten op uw rekening. U hoeft hierbij geen reden op te geven. U moet hiervoor contact opnemen met uw bank.