Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna het Besluit) geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het in georganiseerd verband gebruik maken van een afgebakende locatie (in het Besluit een plaats genoemd), waarvoor vanuit andere regels (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld evenementen, campings en jachthavens.

De voorschriften genoemd in de hoofdstukken 3 tot en met 5 in het Besluit gelden in alle gevallen, waarbij in georganiseerd verband gebruik wordt gemaakt van een afgebakende locatie.

Daarnaast verplicht het Besluit dat in een aantal gevallen een gebruiksmelding moet worden ingediend bij de gemeente als een plaats of een gedeelte van een plaats in georganiseerd verband in gebruik wordt genomen.

Wanneer is een melding verplicht?

U moet een gebruiksmelding indienen, wanneer:

 • een verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk;
 • in een verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen;
 • in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan:
  • meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
  • meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Wanneer is geen melding nodig?

Er zijn uitzonderingen bepaald op de meldingsplicht. U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als:

 • er al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken is verleend voor de activiteit;
 • er een evenementenvergunning noodzakelijk is en in dat kader de gegevens, die bij deze gebruiksmelding zouden moeten worden aangeleverd, al worden ingediend. Dit gaat niet op als u slechts een melding hoeft in te dienen voor het evenement. Dan moet u mogelijk, naast de melding voor het evenement, ook een gebruiksmelding indienen.

Indien sprake is van een evenement, dan verwijzen wij u in alle gevallen naar de pagina Evenement organiseren. In alle andere gevallen, kunt u op deze pagina het meldingsformulier en overige informatie vinden.

Wat moet ik doen?

De melding moet minimaal vier weken voorafgaand aan de start van de activiteit worden ingediend. Wij beoordelen deze melding en bepalen dan of eventuele aanvullende voorschriften nog nodig zijn.

Met onderstaand formulier kunt u een gebruiksmelding doen.

Wat moet ik aanleveren?

Bij de gebruiksmelding moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • een situatieschets met noordpijl;
 • een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2 zijn aangegeven.
 • een plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijv. tent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 personen.
 • per verblijfsruimte:
  • de hoogste bezetting personen van die verblijfsruimte;
  • de voor personen beschikbare oppervlakte;
  • de gebruiksbestemming;
  • de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde inrichtingselementen (stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen) met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16; nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan; vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15; noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3; brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20 en brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

Bovengenoemde artikelen zijn artikelen van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet. U heeft in ieder geval te voldoen aan de voorschriften genoemd in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Wat kost het?

De gebruiksmelding is legesvrij. Dit betekent dat geen legeskosten in rekening worden gebracht.

Gerelateerde informatie