Brandveilig gebruik en basishulpverlening

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen en campings te bevorderen gelden landelijke regels. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Deze regels gelden in geval er vanuit andere regels (zoals Besluit bouwwerken leefomgeving)) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Het BBGBOP geeft aan wanneer een gebruiksmelding verplicht is.

Voorwaarden

U moet een gebruiksmelding indienen als:

 • In een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen.
 • In een tijdelijke verblijfsruimte verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
 • Er een tijdelijke verblijfsruimte op het terrein aanwezig is die bestemd is voor meer dan 150 personen.
 • U de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften van het Besluit door een gelijkwaardige oplossing.

U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als:

 • Er al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken is verleend voor de activiteit.
 • Er een evenementenvergunning nodig is en daarbij de gegevens, die bij deze gebruiksmelding zouden moeten worden aangeleverd, al worden ingediend. Dit geldt niet als u slechts een melding hoeft in te dienen voor het evenement. Dan moet u mogelijk, naast de melding voor het evenement, ook een gebruiksmelding indienen.

Als er sprake is van een evenement, ga dan naar de pagina Evenement organiseren. In alle andere gevallen, kunt u op deze pagina het meldingsformulier en overige informatie vinden.

Kosten

Een melding doen kost niets.

Aanvraag

De melding moet minimaal 4 weken voor de start van de activiteit worden ingediend. Wij beoordelen deze melding en bepalen dan of eventuele aanvullende voorschriften nodig zijn.

Met het meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening kunt u een gebruiksmelding doen.

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren:

 • een situatieschets met noordpijl.
 • een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2 zijn aangegeven.
 • een plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijv. tent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 personen.
 • per verblijfsruimte:
  • de hoogste bezetting personen van die verblijfsruimte.
  • de voor personen beschikbare oppervlakte.
  • de gebruiksbestemming.
  • de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde inrichtingselementen (stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen) met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16; nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan; vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15; noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3; brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20 en brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

Meer informatie