Vanwege onderhoudswerkzaamheden is deze website op maandag 12 april uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). 

Evenement organiseren

Wilt u een evenement houden die voor het publiek toegankelijk is? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Voor onderstaande activiteiten is geen vergunning nodig. Een melding bij de gemeente volstaat.

Voorwaarden

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

 • Als het evenement voor het publiek toegankelijk is.
 • Als het evenement niet voor het publiek toegankelijk is (besloten), maar wordt gehouden op een locatie die normaal wel voor het publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld een sporthal).
 • Als een evenement in een tent, in de open lucht of in een bestaand gebouw wordt gehouden en indien die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt. Dit is onder andere van belang in verband met brandveiligheid, als het een tent of een gebouw betreft.
 • Als er verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt.
 • Voor (levende) muziek of geluidsinstallatie, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik.
 • Als er plaatsing van een toiletwagen nodig is, in verband met afvoer.
 • Als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden.

Gebruiksmelding

Per 1 januari 2018 is nieuwe regelgeving van toepassing met betrekking tot onder andere brandveiligheid en hulpverlening: het besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Als u een evenement organiseert betekent dit dat u aan de voorschriften uit het besluit moet voldoen.

Als u een activiteit organiseert waar een podium, tent of ander bouwsel wordt geplaatst waar meer dan 150 personen in /op kunnen, moet u een gebruiksmelding doen. Ook als u een activiteit organiseert waar meer dan 10 personen blijven overnachten moet u een gebruiksmelding doen. Meer informatie staat op de pagina Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Met onderstaand formulier kunt u een gebruiksmelding doen.

Kosten

 • voor één evenement: € 53,80.
 • voor een evenement met één of meerdere activiteiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag, genoemd in 3.2.1, per activiteit, verhoogd met € 5,35.
 • voor 2 of meer evenementen in één aanvraag: € 84,80.
 • voor twee of meer evenementen met één of meerdere activiteiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag genoemd in 3.3.2, per activiteit, verhoogd met €  5,35.
 • indien het twee evenementen van méér dan 1500 personen betreft wordt het tarief als genoemd in artikel 3.2.2, per activiteit, verhoogd met  € 54,30.
 • voor een circus of kermis: € 108,60.

(prijspeil 2021)

Voor vergunningen voor evenementen van vrijwilligersorganisaties (non-profit instellingen, gerund door vrijwilligers) worden geen kosten in rekening gebracht.

Aanvraag

U vraagt een vergunning aan bij de gemeente. Dit moet u minstens 8 weken vóór het evenement doen.

Als u uw aanvraag te laat indient, neemt de gemeente Heerde deze niet in behandeling. Hier is een aantal redenen voor. Als wij een te late aanvraag toch behandelen, betekent dit dat deze aanvragen voorrang moeten krijgen op andere aanvragen die wel tijdig zijn binnengekomen. Dit is niet fair. Daarnaast komen wettelijke termijnen in de knel. Tenslotte gaat de zorgvuldigheid verloren en dat is vervelend voor iedereen.

Let op: deze termijn geldt alleen voor vergunningen en ontheffingen op grond van de APV. Voor andere wetgeving gelden ook weer andere termijnen.

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen.