Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. In sommige gevallen is een evenement zowel vergunnings- als meldingsvrij.

Niets nodig, een melding doen of een vergunning aanvragen

Niets nodig

Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan is er geen melding of vergunning nodig.

 • Er zijn minder dan 100 personen aanwezig bij het evenement.
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, brom- / fietspad of parkeerplaats. Het evenement vormt niet op een andere manier een belemmering voor het verkeer en hulpdiensten.
 • Voor 10.00 uur en na 22.00 uur brengt het evenement geen geluid voort.

Een melding doen

Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u een melding doen.

 • Er zijn maximaal 200 personen aanwezig bij het evenement.
 • Het evenement vindt plaats tussen 08.00 uur en 23.00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, brom- / fietspad of parkeerplaats. Het evenement vormt niet op een andere manier een belemmering voor het verkeer en hulpdiensten.
 • Voor 10.00 uur en na 22.00 uur brengt het evenement geen geluid voort.
 • U plaatst slechts kleine objecten met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object.

De organisator moet minimaal 10 werkdagen voor het evenement een melding doen bij de gemeente.

Een vergunning aanvragen

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden van een melding? Dan heeft u een vergunning nodig.

De organisator moet minimaal 8 weken, bij voorkeur 12 weken, voor het evenement plaatsvindt een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Een vergunning aanvragen of een melding doen

Dit kan met het volgende formulier: 

Evenementenvergunning aanvragen of melding doen (pdf, 333Kb).

Let op: voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding gebruikt u dus hetzelfde formulier.

Als u een activiteit organiseert waar een podium, tent of ander bouwsel wordt geplaatst waar meer dan 150 personen op of in kunnen, moet u een gebruiksmelding doen. Ook als u een activiteit organiseert waar meer dan 10 personen blijven overnachten moet u een gebruiksmelding doen. Meer informatie staat op de pagina Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

•    Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag?

 • Voor 1 evenement: € 58,15
 • Voor een evenement met 1 of meerdere activiteiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag, genoemd in 3.2.1, per activiteit, verhoogd met € 5,60
 • Voor 2 of meer evenementen in 1 aanvraag: € 90,85
 • Voor 2 of meer evenementen met 1 of meerdere activiteiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag genoemd in 3.3.2, per activiteit, verhoogd met € 5,60
 • Voor een circus of kermis: € 116,40.
 • Als het gaat om 2 evenementen van méér dan 1500 personen dan wordt het tarief als genoemd in artikel 3.2.1 of 3.2.2, per activiteit, verhoogd met € 58,15.

Voor vergunningen voor evenementen van vrijwilligersorganisaties (non-profit instellingen, gerund door vrijwilligers) worden geen kosten in rekening gebracht.

Welke gegevens moet u aanleveren?

 • De naam, locatie en een omschrijving van het evenement.
 • Een draaiboek met tijden, plaatsen, activiteiten.
 • Het aantal bezoekers.
 • Een situatietekening met daarop de indeling van het terrein en alle objecten zoals tenten, tappunten, bak- en braadinrichtingen, EHBO-posten, gasflessen etc. 
  • Als een tent, waarin 50 personen of meer tegelijk in aanwezig zullen zijn, wordt geplaatst moet dit worden weergegeven op de situatietekening. Voeg ook een plattegrond van de tent toe.
 • Een overzichtstekening met alle objecten die worden geplaatst. Geef podia en tribunes ook op de situatietekening weer.
 • Een verkeersplan: dit is een overzichtstekening met de (gewenste) verkeersmaatregelen en parkeerplaatsen.
 • Een veiligheidsplan.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen de volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • U ontvangt een beslissing op uw aanvraag.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Gezondheid en veiligheid

Naast een mooi evenement wilt u natuurlijk ook een veilig evenement organiseren. Er zijn veel onderwerpen over gezondheid en veiligheid waarvoor u aandacht moet hebben. Daarom hebben GHOR en GGD NOG een infographic ontwikkeld voor evenementenorganisatoren.

Infographic met informatiefolders