Fout in een overheidsregistratie

In Nederland maken veel organisaties gebruik van overheidsregistraties. Gemeenten gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om een uitkering te verstrekken, een verhuizing te verwerken of een rijbewijs uit te geven.

Het is belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in uw gegevens? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt burgers en bedrijven de fout te ontdekken, onjuiste gegevens te corrigeren en problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor behandeling door het MFO in aanmerking te komen moet een melding aan twee voorwaarden voldoen:

  • De melding gaat over een situatie die ontstaan is door de registratie van gegevens bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente of het UWV.
  • U heeft al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij de organisatie binnen de overheid die verantwoordelijk is, maar daar is het niet gelukt.

U kunt uw melding bij het MFO online doen

Dat kan via de link die hieronder staat. Een melding doen kost niets.

Melding doen bij het MFO