Kleine kansspelactiviteiten organiseren

Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur.

Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U doet uw melding minimaal twee weken voor de start van de activiteit.
 • Uw organisatie bestaat ten minste drie jaar.
 • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Het doel mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn. 
 • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400 per ronde zijn en € 1.550 per bijeenkomst.

U kunt uw melding online doen

Dat kan via het formulier dat hieronder staat. Een melding doen kost niets.

Klein kansspel melden Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u de melding niet online doorgeven? U kunt de melding ook doorgeven via het formulier dat hieronder staat.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding?

 • Een omschrijving van het soort klein kansspel dat wordt georganiseerd.
 • Een omschrijving van de bestemming van de opbrengst.
 • De datum waarop het klein kansspel wordt georganiseerd.
 • De totale waarde van de prijzen.

Wat doen wij met uw melding?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.