Kleine kansspelactiviteiten organiseren

Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur.

Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

Voorwaarden

 • U doet uw melding minimaal 2 weken voorafgaand aan de activiteit.
 • Uw organisatie bestaat ten minste 3 jaar.
 • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Het doel mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn. 
 • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400 per ronde zijn en € 1.550 per bijeenkomst.

Kosten

Het doen van een melding kost niets.

Aanvraag

Klein kansspel melden U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig

Wilt u de melding niet online doorgeven? U kunt de melding ook doorgeven via onderstaand formulier:

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het doen van de melding:

 • Een omschrijving van het soort klein kansspel dat wordt georganiseerd.
 • Een omschrijving van de bestemming van de opbrengst.
 • De datum waarop het klein kansspel wordt georganiseerd.
 • De totale waarde van de prijzen.

Procedure

 • Als u een melding heeft gedaan, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige melding ontvangt u een verzoek om de melding aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de melding niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw melding niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw (complete of correcte) melding aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.