Slopen van een pand, woning of monument

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Dit is verplicht om de openbare orde te beschermen en de veiligheid van mensen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop voorkomen.

Het ligt aan wat u wilt slopen of u een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen om te kijken wat voor uw situatie van toepassing is.

Wat zijn de voorwaarden?

U moet een melding doen als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft. Ook als u asbest wilt verwijderen moet u een melding doen. Laat een asbestinventarisatie maken. Zonder inventarisatie wordt uw melding niet geaccepteerd.

U heeft een sloopvergunning nodig als

  • U sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren aan een beschermd monument.
  • Het omgevingsplan, een voorbereidingsbesluit in het omgevingsplan of de beheersverordening bepaalt dat u een vergunning nodig heeft voor het slopen van een bouwwerk.
  • U sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Een melding of aanvraag doen

Dit kan via volgende link:

Omgevingsloket

Wat zijn de kosten?

Het doen van een sloopmelding kost niets. De kosten voor een sloopvergunning staan in de legesverordening.