Slopen van een pand of woning

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Dit is verplicht om de openbare orde te beschermen en de veiligheid van mensen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop voorkomen.

Het ligt aan wat u wilt slopen of u een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt. Via www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen om te kijken wat voor uw situatie van toepassing is.

Wat zijn de voorwaarden?

U moet een melding doen als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft. Ook als u asbest wilt verwijderen moet u een melding doen. Laat een asbestinventarisatie maken. Zonder inventarisatie wordt uw melding niet geaccepteerd.

U heeft een sloopvergunning nodig als

 • U sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren aan een beschermd monument.
 • Een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit bepaalt dat u een vergunning nodig hebt voor het slopen van een bouwwerk.
 • U sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Doe uw melding of aanvraag via het omgevingsloket

Dat kan via de link die hieronder staat.

www.omgevingsloket.nl.

Wat zijn de kosten?

Het doen van een sloopmelding kost niets. Het aanvragen van een sloopvergunning kost € 174,00.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Uw naam en adres (als gebouweigenaar).
 • De naam en het adres van degene die gaat slopen.
 • Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen.
 • Hoe u gaat slopen.
 • Welk materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Een tekening van wat u gaat slopen.
 • Een asbestinventarisatierapport.

Verder heeft u misschien nodig:

 • Een onderzoeksrapport gevaarlijk afval.
 • Een sloopveiligheidsplan.
 • Een akoestisch onderzoek.
 • Een trillingenonderzoek.