Slopen van een pand of woning

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Dit is verplicht om de openbare orde te beschermen en de veiligheid van mensen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop voorkomen.

Het ligt aan wat u wilt slopen of u een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt. Via www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen om te kijken wat voor uw situatie van toepassing is.

Voorwaarden

U moet een melding doen als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft. Ook als u asbest wilt verwijderen moet u een melding doen. Laat een asbestinventarisatie maken. Zonder inventarisatie wordt uw melding niet geaccepteerd.

U heeft een sloopvergunning nodig als

 • u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren aan een beschermd monument.
 • een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit bepaalt dat u een vergunning nodig hebt voor het slopen van een bouwwerk.
 • u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Kosten

Het doen van een sloopmelding kost niets.

Het aanvragen van een sloopvergunning kost € 170,00 (prijspeil 2021).

Aanvraag

U doet een sloopmelding of een aanvraag voor een vergunning via het omgevingsloket.

www.omgevingsloket.nl.

Aanpak

De volgende informatie moet u aanleveren:

 • uw naam en adres (als gebouweigenaar).
 • de naam en het adres van degene die gaat slopen.
 • wanneer en hoe laat u precies gaat slopen.
 • hoe u gaat slopen.
 • welk materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • een tekening van wat u gaat slopen.
 • asbestinventarisatierapport.

Verder heeft u misschien nodig:

 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval.
 • sloopveiligheidsplan.
 • akoestisch onderzoek.
 • trillingenonderzoek.