Venten

Er is sprake van venten als goederen of diensten steeds op een andere plaats worden aangeboden. De venter blijft alleen op een bepaalde plaats staan voor het bedienen van klanten.

Wilt u venten in onze gemeente? Dan vragen wij u om dit te melden bij de gemeente.

Voorwaarden

 • Tijdens het venten houdt u zich aan de volgende regels:
  • Een ventactie mag maximaal twee weken duren.
  • Een ventactie mag niet op zondag gehouden worden.
  • Een ventactie moet tussen 08.00 en 21.00 uur plaatsvinden.
  • Een ventactie moet plaatsvinden onder toezicht van een meerderjarige persoon.
  • De venter/verkoper moet zich op aanvraag kunnen legitimeren. Ook moet hij een afschrift van deze melding kunnen tonen.
  • Tijdens de ventactie mag geen papier of ander materiaal (afval) in de omgeving achterblijven.
  • Tijdens de ventactie moeten aanwijzingen van de politie of ambtenaren van de gemeente Heerde direct opgevolgd worden.

Kosten

Het doen van een melding kost niets.

Aanvraag

Venten melden (pdf, 186kb).

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het doen van een melding:

 • Een omschrijving van de producten die u wilt verkopen.
 • De datum en het tijdstip waarop de vent/verkoopactie wordt gehouden.
 • De locaties van de vent/verkoopactie.

Procedure

 • Als u een melding heeft gedaan, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige melding ontvangt u een verzoek om de melding aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de melding niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw melding niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw (complete of correcte) melding aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.
   

Meer informatie