Venten

Er is sprake van venten als goederen of diensten steeds op een andere plaats worden aangeboden. De venter blijft alleen op een bepaalde plaats staan voor het bedienen van klanten.

Wilt u venten in onze gemeente? Dan vragen wij u om dit te melden bij de gemeente.

Voorwaarden

 • Tijdens de vent/verkoopactie houdt u zich aan de volgende regels:
  • Een vent/verkoopactie mag maximaal twee weken duren.
  • Een vent/verkoopactie mag niet op zondag gehouden worden.
  • Een vent/verkoopactie moet tussen 08.00 en 21.00 uur plaatsvinden.
  • Een vent/verkoopactie moet plaatsvinden onder toezicht van een meerderjarige persoon.
  • De venter/verkoper moet zich op aanvraag kunnen legitimeren. Ook moet hij een afschrift van deze melding kunnen tonen.
  • Tijdens de vent/verkoopactie mag geen papier of ander materiaal (afval) in de omgeving achterblijven.
  • Tijdens de vent/verkoopactie moeten aanwijzingen door de politie of ambtenaren van de gemeente Heerde direct opgevolgd worden.

Kosten

Het doen van een melding kost niets.

Aanvraag

Venten melden (pdf, 49kb).

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het doen van een melding:

 • Een omschrijving van de producten die u wilt verkopen.
 • De datum en het tijdstip waarop de vent/verkoopactie wordt gehouden.
 • De locaties van de vent/verkoopactie.

Procedure

 • Als u een melding heeft gedaan, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte melding ontvangt u een verzoek om de melding aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de melding niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw melding niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw (complete of correcte) melding aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.