Venten

Venten is het verkopen van goederen van huis tot huis of op straat, zonder vaste plaats. Degene die dat doet wordt een venter genoemd. De venter blijft alleen op een bepaalde plaats staan voor het bedienen van klanten.

Wilt u venten in de gemeente Heerde? Dan moet u dit bij ons melden. Doe uw melding minimaal 4 weken voor het begin van de activiteit. Een melding doorgeven kost niets.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het venten mag maximaal 2 weken duren.
 • Het venten mag niet op zondag gebeuren.
 • Het venten moet tussen 08.00 en 21.00 uur gebeuren.
 • Het venten moet gebeuren onder toezicht van een meerderjarige persoon.
 • De venter moet zich kunnen legitimeren en een kopie van deze melding kunnen tonen.
 • Tijdens het venten mag geen papier of ander materiaal (afval) in de omgeving achterblijven.
 • Tijdens het venten moeten aanwijzingen van de politie of ambtenaren van de gemeente Heerde worden opgevolgd.

Een melding doen

Kan met het volgende formulier:

Venten melden Log in met eHerkenning of DigiD

Wilt u uw melding liever schriftelijk doorgeven? Download dan het formulier Venten melden (pdf, 186kb). Vul het in en stuur het naar ons op.

Welke informatie moet u aanleveren bij uw melding?

 • Een omschrijving van de producten die u wilt verkopen.
 • De datum en het tijdstip van het venten.
 • De locaties van het venten.

Wat doen wij met uw melding?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.

Meer informatie