Ontheffing schenktijden paracommerciële horeca

Wilt u in uw clubhuis of kantine langer alcohol schenken dan volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan? Vraag dan een ontheffing sluitingstijd paracommercie aan.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U mag alcohol verstrekken tot uiterlijk 24.00 uur. Als verstrekker moet u er op letten dat er geen alcohol gedronken wordt of voorhanden is na 24.00 uur. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld zelf de regels stellen dat u tot uiterlijk 23.45 uur verstrekt.
 • Bezoekers moeten om uiterlijk 01.00 uur zijn vertrokken.
 • U mag wettelijk geen alcohol verstrekken aan personen onder de 18 jaar.
 • U moet er als verstrekker op letten dat anderen ook geen alcohol verstrekken of doorgeven aan personen onder de 18 jaar.
 • In de periode dat deze ontheffing geldt, moet er ten minste één verstrekker zijn die een Verklaring Sociale Hygiëne of een IVA-certificaat (een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd hebben) heeft.
 • Verstrekkers moeten lid zijn van de vereniging of tenminste betrokken zijn bij de vereniging (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).
 • De activiteit mag geen festiviteit van persoonlijke aard zijn (bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum of examenfeest). De activiteit moet passen binnen de doelstelling van de hurende of verhurende vereniging.
 • Festiviteiten (feesten) mogen alleen bedoeld zijn voor de leden van de vereniging en niet voor derden van buiten de vereniging.
 • U moet toezichthoudende ambtenaren altijd toelaten en u meewerken, zodat ze hun toezichthoudende taak kunnen uitvoeren. 
 • Als u deze of andere wettelijke voorschriften overtreedt kan dit strafrechtelijke én bestuursrechtelijke consequenties hebben.

Wat zijn de kosten?

Het aanvragen van een ontheffing kost niets.

U kunt de ontheffing online aanvragen

Dat kan met het formulier dat hieronder staat. Vraag de ontheffing minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit aan.

Ontheffing aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u de ontheffing niet online aanvragen? Gebruik dan het pdf-formulier Ontheffing schenktijden alcohol (paracommercie) aanvragen (pdf, 238Kb).

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Een omschrijving van de activiteit.
 • De locatie van de activiteit.
 • De datum en het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt.
 • Het verwachte aantal bezoekers.
 • De hoeveelste activiteit het betreft.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw volledige aanvraag aan de Alcoholwet.
 • U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.