Ontheffing schenktijden paracommerciële horeca

Wilt u in uw clubhuis of kantine langer alcohol schenken dan volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan, vraag dan een ontheffing sluitingstijd paracommercie aan.

Voorwaarden

 • U vraagt de ontheffing minimaal 3 weken voorafgaand aan de activiteit aan.

Algemene voorschriften verbonden aan een ontheffing van de schenktijden in de paracommercie:

 • U mag alcohol verstrekken tot uiterlijk 24.00 uur. Als verstrekker moet u er op letten dat er geen alcohol gedronken wordt of voorhanden is na 24.00 uur. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld zelf de regels stellen dat u tot uiterlijk 23.45 uur verstrekt.
 • Bezoekers moeten om uiterlijk 01.00 uur zijn vertrokken.
 • U mag wettelijk geen alcohol verstrekken aan personen onder de 18 jaar.
 • U moet er als verstrekker op letten dat anderen ook geen alcohol verstrekken of doorgeven aan personen onder de 18 jaar.
 • In de periode dat deze ontheffing geldt, moet er ten minste één verstrekker zijn die een Verklaring Sociale Hygiëne of een IVA-certificaat (een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd hebben) heeft.
 • Verstrekkers moeten lid zijn van de vereniging of tenminste betrokken zijn bij de vereniging (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).
 • De activiteit mag geen festiviteit van persoonlijke aard zijn (bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum of examenfeest). De activiteit moet passen binnen de doelstelling van de hurende of verhurende vereniging.
 • Festiviteiten (feesten) mogen alleen bedoeld zijn voor de leden van de vereniging en niet voor derden van buiten de vereniging.
 • U moet toezichthoudende ambtenaren altijd toelaten en u meewerken, zodat ze hun toezichthoudende taak kunnen uitvoeren. 
 • Als u deze of andere wettelijke voorschriften overtreedt kan dit strafrechtelijke én bestuursrechtelijke consequenties hebben.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing kost niets.

Aanvraag

Ontheffing aanvragen U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u de ontheffing niet online aanvragen? Maak dan gebruik van het pdf-formulier Ontheffing schenktijden alcohol (paracommercie) aanvragen (pdf, 238Kb).

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het aanvragen van een ontheffing:

 • Een omschrijving van de activiteit.
 • De locatie van de activiteit.
 • De datum en het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt.
 • Het verwachte aantal bezoekers.
 • De hoeveelste activiteit het betreft.

Procedure

 • Als u een ontheffing heeft aangevraagd, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige aanvraag ontvangt u een verzoek om de melding aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw volledige aanvraag aan de Alcoholwet.
 • U ontvangt een beslissing op uw aanvraag.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.