Ontheffing schenktijden paracommerciële horeca

Wilt u in uw clubhuis of kantine langer alcohol schenken dan volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan, vraag dan een ontheffing sluitingstijd paracommercie aan.

Ontheffing aanvragen U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u de ontheffing niet online aanvragen? Maak dan gebruik van het pdf-formulier Ontheffing schenktijden alcohol (paracommercie) aanvragen (pdf, 44,4Kb).

Voorwaarden

Algemene voorschriften verbonden aan een ontheffing van de schenktijden in de paracommercie als bedoeld in artikel 2:34f APV gemeente Heerde:

  •  Alcohol mag verstrekt worden tot uiterlijk 24.00 uur. Als verstrekker dient u er op toe te zien dat het drinken of het voor handen hebben van alcohol niet wordt gerekt tot na 24.00 uur. Dat kan betekenen dat u als verstrekker uzelf de regel stelt dat u bijvoorbeeld tot uiterlijk 23.45 uur verstrekt.
  • Bezoekers dienen uiterlijk om 01.00 uur de inrichting verlaten te hebben.
  • Alcoholverstrekking onder de 18 jaar is wettelijk niet toegestaan.
  • U dient er als verstrekker op toe te zien dat wederverstrekking aan personen onder de 18 jaar niet plaatsvindt.
  • Gedurende de tijd dat deze ontheffing geldt, dient tenminste één verstrekker in het bezit te zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne of in het bezit te zijn van een IVA-certificaat (een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd hebben)
  • De verstrekker dient lid te zijn van de vereniging of tenminste betrokken te zijn bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).
  • De activiteit mag niet de doelstelling hebben dat er een festiviteit van persoonlijke aard plaatsvindt (verjaardag, jubilieum, examenfeest o.i.d.). De activiteit moet plaatsvinden binnen de doelstelling van de hurende of verhurende vereniging.
  • Festiviteiten (feesten) moeten uitsluitend gericht zijn op de leden van de vereniging en mogen niet gericht zijn op derden van buiten de vereniging.
  • Toezichthoudende ambtenaren dienen te allen tijde te worden toegelaten en medewerking worden verleend om hun toezichthoudende taak te kunnen vervullen.
  • Aan overtreding van deze en andere wettelijke voorschriften kunnen strafrechtelijke én bestuursrechtelijke consequenties verbonden worden.

Meer weten? Lees dat het Ontheffingenbeleid Alcoholverstrekking (pdf, 276Kb).