Ontheffing schenktijden paracommerciële horeca

Wilt u in uw clubhuis of kantine langer alcohol schenken dan volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan? Vraag dan een ontheffing aan. Doe dit minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U mag alcohol verstrekken tot uiterlijk 24.00 uur. Als verstrekker moet u er op letten dat er geen alcohol gedronken wordt of voorhanden is na 24.00 uur. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld zelf de regels stellen dat u tot uiterlijk 23.45 uur alcohol verstrekt.
 • Bezoekers moeten om uiterlijk 01.00 uur zijn vertrokken.
 • U mag wettelijk geen alcohol verstrekken aan personen onder de 18 jaar.
 • U moet er als verstrekker op letten dat anderen ook geen alcohol verstrekken of doorgeven aan personen onder de 18 jaar.
 • In de periode dat deze ontheffing geldt, moet er ten minste 1 verstrekker zijn die een Verklaring Sociale Hygiëne of een IVA-certificaat (een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd hebben) heeft.
 • Verstrekkers moeten lid zijn van de vereniging of tenminste betrokken zijn bij de vereniging (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).
 • De activiteit mag geen festiviteit van persoonlijke aard zijn (bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum of examenfeest). De activiteit moet passen binnen de doelstelling van de hurende of verhurende vereniging.
 • Festiviteiten (feesten) mogen alleen bedoeld zijn voor de leden van de vereniging en niet voor derden van buiten de vereniging.
 • U moet toezichthoudende ambtenaren altijd toelaten en u meewerken, zodat ze hun toezichthoudende taak kunnen uitvoeren. 
 • Als u deze of andere wettelijke voorschriften overtreedt kan dit strafrechtelijke én bestuursrechtelijke consequenties hebben.

Wat zijn de kosten?

Het aanvragen van een ontheffing kost niets.

Een ontheffing aanvragen

Kan met het volgende formulier:

Ontheffing aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u de ontheffing niet online aanvragen? Download dan het pdf-formulier Ontheffing schenktijden alcohol (paracommercie) aanvragen (pdf, 238Kb). Vul het in en stuur het naar ons op.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Een omschrijving van de activiteit.
 • De locatie van de activiteit.
 • De datum en het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt.
 • Het aantal bezoekers dat u verwacht.
 • Hoe vaak u dit jaar ontheffing heeft aangevraagd. Tel deze aanvraag daarbij mee.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw volledige aanvraag aan de Alcoholwet.
 • U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie