Ontheffing tijdelijk schenken zwak alcoholische dranken

Het is niet toegestaan om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen.

U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twaalf dagen achter elkaar.

Heeft u elk jaar voor hetzelfde evenement een ontheffing nodig? U kunt een ontheffing aanvragen die meerdere jaren geldig is. Het evenement moet dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

 • die minimaal 21 jaar is
 • die niet van slecht levensgedrag is (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf)

Wat zijn de kosten?

 • Een aanvraag voor het in behandeling nemen tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet: € 27,35
 • Als de ontheffing in combinatie met een aanvraag voor een evenement wordt gedaan: € 5,35
 • Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet: € 54,60

U kunt de ontheffing online aanvragen

Dat kan met het formulier dat hieronder staat.

Ontheffing aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u uw ontheffing liever schriftelijk aanvragen? Gebruik dan het formulier Ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken aanvragen (pdf, 278Kb).

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Een omschrijving van de locatie.
 • De dagen en tijdstippen waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd.
 • De persoonlijke gegevens van de persoon die de onmiddellijke leiding heeft.
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw aanvraag aan de Alcoholwet.
 • U ontvangt een schriftelijke beslissing van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie