Ontheffing tijdelijk schenken zwak alcoholische dranken

Het is niet toegestaan om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen.

U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Heeft u elk jaar voor hetzelfde evenement een ontheffing nodig? U kunt een ontheffing aanvragen die meerdere jaren geldig is. Het evenement moet dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen. Zoals onder leiding staan van dezelfde persoon.

Voorwaarden

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

 • die minimaal 21 jaar is
 • die niet van slecht levensgedrag is (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf)

Kosten

 • Een aanvraag in behandeling nemen tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet: € 26,95
 • Indien de ontheffing in combinatie met een aanvraag voor een evenement wordt gedaan: € 5,35
 • Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet: € 53,80

(prijspeil 2021)

Aanvraag

Ontheffing aanvragen U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u uw ontheffing liever schriftelijk aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het formulier Ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken aanvragen (pdf, 278Kb).

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het aanvragen van een ontheffing:

 • Omschrijving van de locatie en de gelegenheid.
 • De dagen en tijdstippen waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd.
 • De persoonlijke gegevens van degene die de onmiddellijke leiding heeft.
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne.

Procedure

 • Als u een ontheffing heeft aangevraagd, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. 
 • Bij een onvolledige aanvraag ontvangt u een verzoek om de melding aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens. 
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling. 
 • De gemeente toetst uw (complete of correcte) aanvraag aan de Alcoholwet.
 • U ontvangt een schriftelijke beslissing van ons.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie