Vuur stoken

U mag geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden.

Bij de gemeente kunt u ontheffing aanvragen voor het stoken van

  • een paasvuur
  • snoeihout

Voorwaarden

Aan de ontheffing is wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

Voor het stoken van snoeihout wordt alleen ontheffing verleend in de periode van 1 februari tot en met 31 maart.

Lees de voorschriften (pdf, 283KB) die verbonden zijn aan het stoken van snoeihout.

Aanvraag

U vraagt de ontheffing voor het stoken van vuur online aanvragen bij de gemeente.

Ontheffing aanvragen U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig

Wilt u uw verzoek liever schriftelijk indienen? Maak dan gebruik van het pdf-formulier.