Vuur stoken

U mag geen vuur stoken of vuur aanleggen in de openlucht. Dit verbod geldt niet als u

 • vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven en terrashaarden of
 • vuur stookt om te koken, bakken en braden (zoals bij een barbecue).

Bovengenoemde activiteiten mogen geen brandgevaar voor de omgeving opleveren en er mogen geen afvalstoffen worden verbrand. Ook mag er geen sprake zijn van fase 2 bij natuurbrandgevaar. Kijk voor meer informatie hierover op www.natuurbrandrisico.nl. In bijvoorbeeld bossen en natuurgebieden kan een rookverbod gelden.

Bij de gemeente kunt u ontheffing aanvragen voor het stoken van

 • een paasvuur.
 • snoeihout.

Voorwaarden

Aan de ontheffing is wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

Voor het stoken van snoeihout wordt alleen ontheffing verleend in de periode van 1 februari tot en met 31 maart.

Lees de voorschriften (pdf, 283KB) die verbonden zijn aan het stoken van snoeihout.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor het stoken van vuur kost niets.

Aanvraag

U vraagt de ontheffing voor het stoken van vuur online aanvragen bij de gemeente.

Ontheffing aanvragen U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig

Wilt u uw verzoek liever schriftelijk indienen? Maak dan gebruik van het pdf-formulier.

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het aanvragen van een ontheffing voor het stoken van:

 • een paasvuur
  • De adres- of locatiegegevens.
  • De naam van de eigenaar van het adres / de locatie.
  • Een akkoord van de eigenaar.
 • snoeihout
  • De adres- of locatiegegevens.
  • De aard van het snoeimateriaal.
  • De hoeveel snoeimateriaal (m3).

Procedure

 • Als u een ontheffing heeft aangevraagd, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige aanvraag ontvangt u een verzoek om de melding aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.
 • U ontvangt een beslissing op uw verzoek.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.