Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Wilt u een loterij organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

 • U vraagt de vergunning minimaal 4 weken voor het houden van de loterij aan.
 • U komt in aanmerking voor een vergunning als
  • het doel van de actie van algemeen nut is en
  • ten minste de helft van de opbrengst hieraan wordt besteed.
 • De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4.500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

Kosten

Een loterijvergunning kost € 26,95 (prijspeil 2021).

De kosten worden in rekening gebracht als de vergunning wordt verleend.

Aanvraag

U kunt uw vergunning online aanvragen U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het formulier Loterijvergunning aanvragen (pdf, 159Kb).

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het aanvragen van een vergunning:

 • Een omschrijving van de bestemming van de opbrengst.
 • Het aantal loten en de prijs per lot.
 • De totale waarde van de prijzen.
 • De datum van de uitgifte van de loten.
 • De datum van de prijsbepaling.

Procedure

 • Als u de aanvraag heeft ingediend, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige aanvraag ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk en nemen uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie