Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Wilt u een loterij organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het doel van de loterij is van algemeen nut. 
 • Minimaal de helft van de opbrengst wordt aan het doel besteed.
 • De prijzen of premies zijn niet hoger dan € 4.500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • U kunt een loterijvergunning aanvragen namens een vereniging, stichting of instelling.

Wat zijn de kosten?

Een loterijvergunning kost € 28,00.

De kosten worden in rekening gebracht als de vergunning wordt verleend.

U kunt de vergunning online aanvragen

Dat kan met het formulier dat hieronder staat. Doe uw aanvraag minimaal vier weken voor het begin van de loterij.

Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Gebruik dan het formulier Loterijvergunning aanvragen (pdf, 101Kb).

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Wat u doet met de opbrengst.
 • Het aantal loten en de prijs per lot.
 • De totale waarde van de prijzen.
 • De datum van de uitgifte van de loten.
 • De datum van de prijsbepaling.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Wilt u meer informatie hierover? Ga dan naar www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie