Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Wilt u een loterij organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen. U moet de vergunning minimaal 4 weken voor het begin van de loterij aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het doel van de loterij is van algemeen nut. 
 • Minimaal de helft van de opbrengst wordt aan het doel besteed.
 • De prijzen of premies zijn niet hoger dan € 4.500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • U kunt een loterijvergunning aanvragen namens een vereniging, stichting of instelling.

Wat zijn de kosten?

Een loterijvergunning kost € 28,85.

De kosten worden in rekening gebracht als de vergunning wordt verleend.

Een vergunning aanvragen

Kan met het volgende formulier:

Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier Loterijvergunning aanvragen (pdf, 101Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Wat u doet met de opbrengst.
 • Het aantal loten en de prijs per lot.
 • De totale waarde van de prijzen.
 • De datum van de uitgifte van de loten.
 • De datum van de prijsbepaling.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Wilt u meer informatie hierover? Ga dan naar www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie