Seksbedrijf exploiteren

Wilt u een seksclub, bordeel of parenclub exploiteren? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Stopt u met uw bedrijf ? Dan moet u dit doorgeven bij de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van een vergunning zijn onder andere:

 • De exploitant en de beheerder voldoen aan de gedragseisen uit de Algemene plaatselijke verordening (APV), artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder.
 • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning zijn € 679,45.

(prijspeil 2021)

Aanvraag

Maak voor het aanvragen van een exploitatievergunning gebruik van het formulier Seksinrichting exploiteren (pdf, 314Kb).

Het stoppen van uw bedrijf kunt u per e-mail (gemeente@heerde.nl) doorgeven.

Aanpak

U moet de volgende informatie u aanleveren bij het aanvragen van een vergunning:

 • De naam en adresgegevens van de inrichting.
 • De aard van de inrichting.
 • De openingstijden.
 • Waar de aanvraag betrekking op heeft (vestiging nieuw bedrijf, overname bestaand bedrijf etc.)
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de exploitant(en) en beheerder(s).

Procedure

 • Als u de aanvraag heeft ingediend, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige aanvraag ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (APV). Ook maakt een Bibob-onderzoek onderdeel uit van de beoordeling van uw vergunningsaanvraag.
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kan de gemeente eenmalig verlengen met maximaal acht weken. 
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie