Seksbedrijf exploiteren

Wilt u een seksclub, bordeel of parenclub exploiteren? Dan moet u een vergunning bij ons aanvragen.

Stopt u met uw bedrijf ? Dan moet u dit aan ons doorgeven.

Wat zijn voorwaarden?

De voorwaarden voor het krijgen van een vergunning zijn onder andere:

 • De exploitant en de beheerder voldoen aan de gedragseisen uit de Algemene plaatselijke verordening (APV), artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder.
 • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het

 • in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning zijn € 706,20.
 • wijzigen van een exploitatievergunning zijn € 353,35.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

Maak voor het aanvragen van een exploitatievergunning gebruik van het formulier Seksinrichting exploiteren (pdf, 390Kb). Vul dit formulier in en stuur het naar ons op.

Het stoppen van uw bedrijf kunt u per e-mail (gemeente@heerde.nl) doorgeven.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • De naam en adresgegevens van de inrichting.
 • De aard van de inrichting.
 • De openingstijden.
 • Waar de aanvraag betrekking op heeft (vestiging nieuw bedrijf, overname bestaand bedrijf etc.)
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de exploitant(en) en beheerder(s).

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (APV). Ook maakt een Bibob-onderzoek onderdeel uit van de beoordeling van uw vergunningsaanvraag.
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken. 
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie