Seksbedrijf exploiteren

Wilt u een seksclub, bordeel of parenclub exploiteren? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Stopt u met uw bedrijf of neemt iemand uw bedrijf over? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Degene die uw bedrijf overneemt, moet opnieuw een vergunning aanvragen.

Kosten

Een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning: € 679,45.

(prijspeil 2021)

Aanvraag

U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Seksinrichting exploiteren (pdf,56,9Kb)

Aanpak

U moet de volgende informatie u aanleveren bij het aanvragen van een vergunning:

  • De naam en adresgegevens van de inrichting.
  • De aard van de inrichting.
  • De openingstijden.
  • Waar de aanvraag betrekking op heeft (vestiging nieuw bedrijf, overname bestaand bedrijf etc.)
  • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van de exploitant(en) en beheerder(s).

Procedure

  • Een Bibob-onderzoek maakt onderdeel uit van de beoordeling van uw vergunningsaanvraag.
  • De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kan de gemeente eenmalig verlengen met maximaal acht weken.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.