Seksbedrijf exploiteren

Wilt u een seksclub, bordeel of parenclub exploiteren? Dan moet u een vergunning bij ons aanvragen.

Stopt u met uw bedrijf ? Dan moet u dit aan ons doorgeven.

Wat zijn voorwaarden?

De voorwaarden voor het krijgen van een vergunning zijn onder andere:

 • De exploitant en de beheerder voldoen aan de gedragseisen uit de Algemene plaatselijke verordening (APV), artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder.
 • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan.

Wat zijn de kosten?

 • Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning: € 728,10
 • Het wijzigen van een exploitatievergunning: € 364,30

Een vergunning aanvragen

Kan met het volgende formulier:

Seksinrichting exploiteren (pdf, 390Kb) Download het formulier. Vul het in en stuur het naar ons op.

Het stoppen van uw bedrijf kunt u per e-mail aan ons doorgeven.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • De naam en adresgegevens van de inrichting.
 • De aard van de inrichting.
 • De openingstijden.
 • Waar de aanvraag betrekking op heeft (vestiging nieuw bedrijf, overname bestaand bedrijf etc.)
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de exploitant(en) en beheerder(s).

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Ook maakt een Bibob-onderzoek onderdeel uit van de beoordeling van uw vergunningsaanvraag.
 • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. 
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie